18.02.2020 - Gazete Ataşehir

"Belediyeler" ile Etiketlenen Konular

Belediyelerin yetkisi TOKİ’ye verildi
Gecekondu Kanunu kapsamında değişliğe gidilerek, gecekonduların yetkileri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan alınıp TOKİ’ye verilecek. TBMM...