“VATANDAŞIN HAKLI OLDUĞU UYUMSUZLUKLAR VAR”

Yenisahra Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsa Kırım Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Yenisahra ve Çevresi Nİ Planlarının meclisten geçmesi için Ataşehir Belediyesi Meclis 1.Başkanvekili Sadi Özata’yı ziyaret ederek destek istediler.

Dernek Başkanı İsa Kırım, Yenisahra planlarının gecikmesi vatandaşın tahammül sınırlarını zorladığını, geçte olsa gelen planların Ak Parti grubu tarafından uyumsuzlukların olduğunu söyleyerek Meclis Başkanı Sadi Özata’dan uyumsuzluklarla ilgili gelen vatandaşların bilgilendirilmesini ve bu konuda neler yapabiliriz diye desteğini istedi.

“VATANDAŞIN HAKLI OLDUĞU UYUMSUZLUKLAR VAR”

Bunu üzerine Başkan Sadi Özata plan notları ile ilgili şunları söyledi: “Gelen 5 binlik planlarla bizim belediyenin yaptığı binlik planlar arasında Ak Parti Komisyon üyelerinin iddia ettiği uyumsuzluk bizim ısrarlı olduğumuz değil vatandaşın haklı olduğu uyumsuzluklar var. Plan notuna konulan bazı notların mesela yapılı binalar muhafaza edilecek deniliyor. Bu notu plana işlemek zorundasın. Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar itiraz ediyorlar. Plan notunda var diyorlar. Hâlbuki bunu plana işlemezsen sonradan çelişkiler doğacak. Plana işlemezsen ben müstakil yapacağım der.  Plana koyduğun zaman mevcut yapılı yerleri muhafaza ettiğin zaman sıkıntı ortadan kalkıyor. Geçen ay meclise gelmemesinin sebebi buydu.”

“YAPILAN İTİRAZLARIN YÜZDE 97’Sİ GİDERİLDİ”

Özata, yapılan tüm değişiklikler Büyükşehir Planlama Müdürlüğü ile görüşülerek yapıldığını söyleyerek; “Yapılan itirazların yüzde 97’si giderildi. Çok cüzi birkaç şey kaldı. Onu da sanırım Komisyon kendi arasında toplanarak bunu da çözer. Temennimiz oybirliğiyle çıkmasıdır.  Hakkaniyet olarak olayı değerlendirdiğimde gerçekten Büyükşehir Ataşehir’e zülüm ediyor. Buna Allah şahit.  Bunu bir kardeşiniz olarak tarafsız baktığımda gördüğümü söylüyorum.  Büyükşehir ittifakla gönderiyor bir bakıyorsunuz bu seferde buradakiler itiraz ediyor.  Burada ki birkaç arkadaşın etkisiyle veya burada alınan kararın birkaç arkadaşın büyükşehire giderek bunu böyle yapmayın biz bunun böyle olmasını istemiyoruz dediklerinin kanaati hâsıl oluyor bizlerde.  Büyükşehir kabul etmediği müddetçe plana bir nokta koymamız da mümkün değil” dedi.

Özata son olarak; “Yenisahra ve Barbaros planları epey uzadı.  İnşallah İmar Komisyonun da her şey haledilir. Bizde bir sıkıntı yok.  Grubumuz evet diyecek. Ak Parti grubu da evet derse yani ittifakla büyükşehire gönderir isek inanıyorum ki oradan da bir sıkıntı çıkmadan kısa sürede onaylanır ve gönderilir.  Büyük ihtimalle de Haziran ayında ruhsatlar verilmeye başlar diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

 

HABER & GÖRSEL: Ali Bal

”TEMENNİMİZ PLANLARIN OYBİRLİĞİYLE GEÇMESİDİR”

Yenisahra Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı  İsa Kırım ve Yönetim Kurulu üyeleri Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz’ı ziyaret ederek Yenisahra ve Çevresi NİP ile ilgili bilgi aldılar. Dernek üyelerini bilgilendiren Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz; “Ocak ayında çalışmalarımızı tamamladık. Bu arada Komisyonda planları revize etti. Artık Cuma günü Meclise gelecek oylanacak. Temennimiz oybirliğiyle gelen planların buradan da aynı şekilde gitmesidir. Normal seyri durumunda Mayıs sonu veya Haziran ayından itibaren ruhsatlar verilerek inşaatlara başlanması sağlanacaktır diye düşünüyoruz” dedi.

“OCAK AYINDA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Yılmaz şöyle devam etti: “1/5000 lik planlar bitti. 2017 yılının Kasım ayında iki itiraz kalmıştı. O itirazlar geldi. Büyükşehir Meclisin de görüşüldü. Bu itirazların mecliste ret edilmesi sonucunda beş binlik NİP’ı yürürlüğe girdi. Yasaya göre binlik planların beş binlik planlara paralel olarak hazırlanması gerekir. İlçe belediyesi olarak Aralık ayında gerekli çalışmalar yapıldı ve dolayısıyla binlik uygulama planlarını hazırladık. Ocak ayında çalışmalarımızı tamamladık. Bu arada Komisyonda planları revize etti. Artık Cuma günü Meclise gelecek oylanacak. Ardından Büyükşehire gönderilecek. Bir aylık askı süresinden sonra itirazlar varsa yapılacak. Eğer itirazlar olursa tekrar mecliste değerlendirilecek.  Normal seyri durumunda Mayıs sonu veya Haziran ayından itibaren ruhsatlar verilerek inşaatlara başlanması sağlanacaktır diye düşünüyoruz.”

“HİÇBİR ENDİŞENİZ OLMASIN”

Yılmaz; “Hiçbir endişeniz olmasın.  Vatandaşlar ve müteahhitlerin itiraz etme durumu olabilir. Planın bütününe itiraz etme şansları yok. Belli noktalarda itiraz edebilirler. Yürütmeyi durdurma kararı alabilirler mi? Alamazlar mı? O keyfiyet o zaman belli olur. Ama bu çerçeveden hareketle sizin hiçbir endişeniz olmasın. Öyle tahmin ediyoruz ki inşallah belediye Başkanımız da aramıza katılır. O zaman Haziran ayında ruhsatlarınızı veririz inşaata başlarsınız bu ekonomik durum böyle giderse” şeklinde ifade etti.

“TEMENNİMİZ OY BİRLİĞİYLE GEÇMESİDİR”

Bir soru üzerine Yılmaz; “Ak Parti evette verse, hayırda verse biz evet deriz. Çünkü böyle olması gerekiyor. Planlarda bir uyumsuzluk yok. Neye istinaden ret vereceklerini bilemiyorum. Plan notlarının dışına çıkmak gibi bir durum söz konusu değil. Çalışmalarımız Büyükşehirdeki planlama dairesindeki arkadaşlarımızla görüşerek planlar üzerinde çalışmaları yürüttük. Planlarla ilgili bir endişemiz yok. Temennimiz oybirliğiyle gelen planların buradan da aynı şekilde gitmesidir” dedi.

HABER  & GÖRSEL: Ali Bal

“İNANCIM PLANIN OYBİRLİĞİYLE ÇIKACAĞINA DAİRDİR”

09.02.2018 Cuma günü Ataşehir Belediye meclis gündeminde oylanacak olan Yenisahra ve Çevresi NİP ile ilgili destek turuna çıkan Yenisahra Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsa Kırım ve yönetim kurulu üyeleri Ataşehir Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Sadık Kayhan’ı ziyaret ederek  plan notları ile ilgili bilgi alarak destek istediler.

Dernek Başkanı İsa Kırım; Ak Partinin 1/1000 lik planlarla ilgili çekincelerinin olduğunu, planların meclisten oybirliği ile geçmesi için bazı çekingenlerin olduğu Ak Partili meclis üyelerinin dile getirdiğini söyleyerek bu çekincelerin giderilip giderilmediğini ayrıca planların son durumu ile ilgili bilgilendirilmelerini istedi.

Dernek Başkanı İsa Kırım ve arkadaşlarını makam odasında kabul eden Sadık Kayhan birçok konuya örnekler vererek açıklık getirdi.

“AK PARTİ VE CHP İMAR KOMİSYONU ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİM”

Sadık Kayhan Planlar Meclise gelmeden yaklaşık bir buçuk ay önce Ak Parti ve CHP gruplarına detaylı bilgileri verdim.  Sordukları tüm soruları orada cevaplandırdık diyerek; “ O yetmedi arkasından Ak Parti ve CHP İmar Komisyonu üyelerini hem ayrı ayrı hem de birlikte buraya davet ettik. Planlar üzerinden detaylı bilgiler verdik. Sordukları tüm soruları orada yanıtladık. Bu planın ret edilmesini gerektirecek hiçbir gerekçe bize sunulmadı. Biz bürokratız. Bizim işimiz planları tekniğine uygun şekilde yapmak. Bizim partimiz yok. O görüşmelerde ne Ak Partili nede CHP’li Komisyon üyelerinden böyle bir gerekçe bize sunulmadı. Bu bilgilendirmelerden sonra planları Meclise gönderdik” dedi.

“PARSELİ BEŞE BÖLECEK HALİNİZ YOK”

Kayhan; “Bölgesel planlarda 1/5000 lilkle 1/1000 lik arasında yüzde yüz uyum olan bir plan şu ana kadar geçmedi. Yalnız parsel bazındakiler hariç. Bunun örneği yok. Örnek olarak söylüyorum.  Yenisahra planlarında Büyükşehir’in yaptığı 1/5000 lik NİP’ de bir parsel beş tane fonksiyonda kalıyor. Parselin tam orta noktasına baktığınız zaman bir parsel 5 tane değişik fonksiyonda. Parseli beşe bölecek haliniz yok. Bunu bu fonksiyonlardan herhangi birine koymak zorundasınız.  Şimdi siz bunu 1/5000 lik planlara aykırı diye nitelendirirseniz 1/5000 lik plana aykırı bir şey çıkar. Ama mantığa ve tekniğe uygun verdiğiniz zaman bu parselle bir tane fonksiyon verilmesi gerekir.  Bir örnek daha. En önemli caddelerden bir tanesi olan Mimar Sinan Caddesi Büyükşehir planlarına işlenmemiş. Şimdi biz bunu plana işlemeyelim mi? Bunu da beş binlik planlara aykırımı bulacaksınız.  Eğer bu düzeltmemizi aykırı buluyorsanız bu abesle iştigaldir. Birçok örnek daha verebiliriz.  Zorunluluk halleri dışında planda projeye aykırı bir tek bir şey bulamazsınız. Onun için benim inancım bu planın Ataşehir Belediye Meclisinden oybirliği ile çıkacağına dairdir. Ama birçok örneğini gördüğümüz gibi yüzde yüz doğruda olsa siyasetten hayır diyebiliyorlar. Eğer siyasetten de hayır deselerde bunun sizler tarafından değerlendirilmesi gerekir” şeklinde ifade etti.

 

HABER & GÖRSEL: Ali Bal

“MSKM’DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM”

Dilek Türker – Tiyatro Ayna oyuncuları “İstanbul’un Gözleri Mahmur” adlı oyun ile Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

331 tiyatroseverin izlediği oyunda Dilek Türker, Atila Pekdemir, Özgürefe Özyeşilpınar, Zeynep Aslıhan İşcan, Sibel Taşçıoğlu, Cemil Sağyaşar, Samiha Uluant Ataman ve Sema Koç rol aldı.
Melisa Gürpınar’ın yazdığı, Hakan Altıner’in yönettiği oyunun müzik direktörlüğünü Selim Atakan yaparken, şarkı sözleri Melisa Gürpınar’a, besteler ise Esin Engin’e ait.

2 perde 120 dakika süren  “İstanbul’un Gözleri Mahmur”da İstanbul’un dünü, bugünü ve gönlümüzdeki yarınını konu alınıyor. “İstanbul’un Gözleri Mahmur” içinde hem gerçek İstanbul estetiği hem de umut barındırıyor. Bu müzikli oyun, 1900’lü yıllarda başlayıp, Cumhuriyet sonrası döneme hatta günümüze kadarki İstanbul’u ve bu şehrin insanını konu alıyor.

“İstanbul’un Gözleri Mahmur”da, savaşlar ve yoksullukların ardından evlerini, mülklerini terk eden Osmanlı beyleri ve hanımefendileriyle beraber; eski İstanbul kültürünün yerini yavaş yavaş farklı bir kültüre bırakması anlatılıyor.

“KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKASI HALKLA BÜTÜNLEŞİYOR”

Oyun sonrası Dilek Türker ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
Türker daha önce 9 Aralık 2016’da “Mustafa Kemal’le Bin Gün, Latife” adlı oyun ile MSKM’de sahne aldığını hatırlatarak, “Ataşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat çalışmalarını gerçekten tebrik edilecek kadar harika buluyorum. Son derece de ciddi çalışılıyor. Doğrusu gerek kültür sanat bülteni gerekse etkinlik tanıtımları çok iyi yapılıyor. Ataşehir seyircisi gerçekten Türkiye’de her tiyatrocunun, her sanatçının buluşmak istediği bir seyirci… Ataşehir’deki sevgi anlatılamaz, “dedi.

Türker, Ataşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat politikasının halkla bütünleştiğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Özel salonlardaki fiyatların yüksekliği malum. Sanatın halkla buluşması önemli… Esas kültür politikası bu olmalı… Bu arada seçilen ürünler de çok önemli… Ataşehir’de bu seçimlerin de doğru yapıldığını düşünüyorum. Bu durum insana bir umut veriyor. MSKM’de kendimi evimde gibi hissediyorum. Bütün çalışanları başarılı buluyorum. Çok içtenler ve işlerini içtenlikle yapıyorlar. Bu da bana cesaret ve mutluluk veriyor. Tiyatrom ve kendi adıma teşekkür ediyorum.”

24 Kasım 2014 tarihinde kaybettiğimiz “İstanbul’un Gözleri Mahmur”un yazarı Melisa Gürpınar’ı hatırlattığımızda ise duygu ve düşüncelerini şöyle anlatıyor: “Bakın o kadar güzel bir soru ki bu… İçinizi çekerek sordunuz. Melisa Gürpınar’ı tanıyan birisi olmanızın verdiği bir duygu bu… Sanat insan ömrünün dışında çok uzun yıllar yaşar. Melisa da böyle sanatçılardan biriydi. Türk dilini fevkalade iyi kullanan olağanüstü bir şair, yazar, bir yurtsever ve iyi bir sanatçıydı. Bu vesileyle Ataşehir seyircisi Melisa Gürpınar’ı da tanıyacak.”

 

ÇOCUKLAR MUTLU ANNELER MEMNUN

Ataşehir Belediyesi Sömestr Şenliği 20 Ocak – 04 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şenlik kapsamında Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Düştepe Oyun Müzesi’nde binlerce çocuğun katıldığı 12 çocuk sineması gösteriminin yanı sıra 11 de atölye çalışması yapıldı. Ayrıca bu yıl 7.si gerçekleştirilen Ataşehir Belediyesi Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında da 10 çocuk oyunu 2’şer seans olarak sahnelendi.
Gerçekleştirilen etkinliklerde bütün biletler günler öncesinden tükenirken, çocukların mutluluğu ve annelerin de memnuniyetleri fark ediliyordu.

MSKM’de “Sevimli Emojiler”, “Garfield Geri Dönüyor”, “Tarzan” ve “Maşa ile Koca Ayı” adlı çocuk filmleri ile “Pinokyo Komedisi”, “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Müzikali”, “Çiftlikte Patırtı”, “Sermet Erkin İllüzyon Gösterisi” ile “Nino ile Maria İtalya’da” adlı tiyatroları toplam 4965 çocuğumuz izledi.
Rıfat Ilgaz Kitaplığı da bu dönemde özellikle çocukların ilgi merkezi oldu.

ÇOCUKLAR MUTLU, ANNELER MEMNUN
MSKM açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinliklerle geniş bir kesime ulaşmayı başardı. Yetişkinler kadar çocuklar için hazırlanan etkinlikler de büyük beğeni topluyor.
Ümran Nur Yıldızlar 5 yaşındaki kızı Elif Nisa ile Maria Öztürk de 5 yaşındaki kızı Nezira ile her fırsatta soluğu MSKM’de alıyor.
Çok iyi arkadaş olan Elif Nisa ve Nezira hayatlarından memnunlar. Bulabildikleri her fırsatta Halit Akçatepe Sahnesi’ndeki yerlerini alıyorlar.

ANNELER ANLATIYOR…
Ümran Nur Yıldızlar: Kızım 5 yaşında. Her hafta mutlaka MSKM’ye geliyoruz. Kızımın, tiyatro izlemeye başladıktan sonra kendisine olan güveni arttı. Daha da çok sosyalleşti, yeni arkadaşlar edindi. Ataşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim.

Maria Öztürk: Kızım Nezira 5 yaşında. Tiyatroyu çok seviyor. MSKM’ye gelişimizin etkilerini çok net görüyorum. Kızım burada çok eğleniyor, mutlu oluyor. Ben de bu durumdan çok memnunum. Ataşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ederim.

“TİYATROYU ÇOK SEVİYORUM”
Zeynep Ece Balsoy, MSKM’de sahnelenen çocuk oyunlarını hiç kaçırmıyor.

6 yaşındaki Zeynep Ece, Ataşehir Belediyesi 7. Çocuk Tiyatroları Festivali’nin ilk oyunu olan “Pinokyo Komedisi”ni de büyük bir keyifle izledi ve duygularını bizimle paylaştı: “Ana sınıfına gidiyorum. Her hafta tiyatroya geliyorum ve tiyatroyu çok seviyorum. Kültür merkezine her gelişimde de çok mutlu oluyorum.”

“TİYATRODA ÇOK EĞLENİYORUM”
Nehir Ada, her hafta babası Tarık Selçuk ile birlikte geliyor MSKM’ye…
4 yaşındaki Nehir Ada, “Tiyatroya her hafta mutlaka geliyorum. Çok eğleniyorum, gülüyorum. Tiyatro günleri bir an önce gelsin istiyorum” diyor gülümseyerek.

Baba Tarık Selçuk da bu durumdan memnun… Tarık Bey ise, “Biz de tiyatro sevgisini ailemizden aldık. Kızım da tiyatroyu çok seviyor. Yeni şeyler öğreniyor, soru soruyor. Konuşmasını da olumlu etkiliyor. Ataşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ederim” şeklinde konuşuyor.

GÖZDE’NİN TİYATRO SEVGİSİ

4 yaşındaki Gözde de sık sık tiyatroya gelen müdavimlerimizden…
Bugüne kadar geldiği oyunların adlarını da bir çırpıda sayan Gözde Ataşehir Belediyesi 7. Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında düzenlen hiçbir etkinliği de kaçırmadı.

 

ROMAN MÜZİSYENLERE NOTA EĞİTİMİ VERİLİYOR

Ataşehir Belediyesi, Roman müzisyenlere nota eğitimi veriyor. Ataşehir Belediyesi tarafından Roman vatandaşlarla yapılan görüşmelerde, Romanlar belediyeden nota öğrenme talebinde bulunmuşlardı. Müzik ve enstrüman kullanımına doğal yeteneği olan Romanlar, işlerinin eğitimini de almak istediler.

Bunun üzerine Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan nota eğitimi programının ilki Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti.

Ataşehir ve Anadolu Yakası’nda yaşayan Romanlara kültürel haklar bağlamında disiplinli bir eğitim verilmesi amacıyla hazırlanan projede, eğitimlere yaklaşık 30 kadar Ataşehirli Roman müzisyen katılacak. 6 ay sürecek teorik ve pratik eğitimlerde; nota, şan ve perküsyon eğitimi verilecek.

Teorik eğitimlerden önce, derslere katılacak müzisyenler; klarnet, org, darbuka, def ve kanun ile mini bir konser verdiler.

İlk ders öncesi; Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hışman, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve Roman dayanışma derneklerinin temsilcileri müzisyenlere destek verdiler.

 

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ HIZ KESMİYOR

Ataşehir Belediyesi’nin Şubat ayı için yetişkinler ve çocuklara yönelik hazırladığı kültür sanat etkinlikleri başladı.

Farklı müzik türlerini seslendiren koro ve toplulukların vereceği konserlerle birlikte; Micatone,  Sadık Gürbüz ve Erdal Güney konserleri şubat ayında Ataşehirlileri bekliyor.

Ataşehir Belediyesi MSKM Halk Müziği Korosu 10 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da, opera sanatçısı Sedat Sarıgül şefliğinde halk ezgileriyle dolu bir gece yaşatacak.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde (MSKM) saat 20.30’da başlayacak konserde; vokalde Lisa Bassenge, gitarda Boris Meinhold, klavyede Sebastian Hagen Demmin, basta Paul Kleber ve davulda Jan Burkamp’dan oluşan Micatone sahne alacak. Müzik hayatına 2000 yılında Berlin’in ünlü kulüplerinden Kurvenstar’da sahne alarak başlayan, elektronik altyapılar üstüne ekledikleri caz melodileri ve güçlü vokalleri ile öne çıkan grup, tutku dolu canlı performanslarıyla da Avrupa’nın birçok kentinde konser veren Micatone, en önemli nu-jazz gruplarından biri haline geldi.

21 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.30’da başlayacak konserlerde usta sanatçı Sadık Gürbüz, “Umut ve Yaşam Türküleri, Turna Elinden, Sevdadır” gibi sevilen albümlerinden eşsiz türküleriyle Ataşehirlilerle olacak. Aynı gün, yaptığı film – dizi müzikleri ve besteleriyle bilinen Erdal Güney, Forantası ile MSKM’de müzikseverlerle buluşacak.

Koro ve toplulukların vereceği konserlerde ise; Semra Türel – Rengarenk Karma Müzik Topluluğu 02 Şubat Cuma saat 20.30’da Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde (CSEM) Ataşehirlileri bekliyor.

Oya Aksoy ile Türk Sanat Müziği Topluluğu, 09 Şubat Cuma akşamı 20.30’da MSKM’de, Nusret Yılmaz ile Ataşehir Türk Müziği Topluluğu da 13 Şubat Salı 20.30’da CSEM’de sahne alacak.

Ersin Baykal ile Türk Halk Müziği Korosu 22 Şubat Perşembe akşamı 20.30’da MSKM’de, Fami Musiki ve Sanat Derneği ile TSM Korosu 23 Şubat Cuma 20.00’da yine MSKM’de Ataşehirlilerle buluşacak.

YETİŞKİNLER VE ÇOCUKLAR İÇİN HER DAİM TİYATRO

Tiyatro Sevi tarafından sahnelenecek, komedi oyunlarının yazarı Ray Cooney’in ustalık eseri olan Kaç Baba Kaç isimli oyun yeni yorumuyla 08 Şubat Perşembe günü, Yalçın Özden Tiyatrosu tarafından Aşk’ı Seçtik isimli oyun ise 28 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da MSKM’de sanatseverlerle buluşacak.

Çocuk tiyatroları kapsamında ise Tiyatro Minerva tarafından “Kayıp Sayfa”Tiyatro Kupala tarafından “Mutlu Şarlo”Fabrika Sanat tarafından“Tatlı Rüyalar”Tiyatro Düş’üm tarafından “Kralın Ülkesi”İstanbul Moda Çocuk Tiyatrosu tarafından “Süper Kahramanlar Karlar Ülkesinde”ve Tiyatro Pan tarafından “Üreten Köy Müzikali” Şubat ayında çocuklarla buluşacak.

Hafta sonlarını daha keyifli hale getiren pazar sohbetleri bölümünde; 18 Şubat Pazar günü saat 15.00’da Neşet Ertaş Kültürevi’nde Yazar Mario Levi ile “İstanbul” üzerine gerçekleştirecek ve moderatörlüğünü Elif Tanrıyar’ın yapacağı söyleşi tüm Ataşehirlileri bekliyor.

25 Şubat Pazar günü saat 15.00’da Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde; Can Sungur, Ömercan Güldal, Cevdet Canver, Can Türkdoğan’dan oluşan Geekyapar Ekibi; sinema, kültür-sanat ve bunları akıllıca tüketmek konusundaki ürettikleri Youtube içeriklerini tartışmak için dinleyicilerle bir araya gelecek.

Şubat ayı anma programında ise; yaşam mücadelesi ile bu ülkenin aydınlık geleceğine değer katan usta yazar, şair ve gazeteci Sabahattin Ali’yi konu alan,“Sabah Yıldızı Sabahattin Ali” isimli belgesel 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da MSKM’de Ataşehirlilerle buluşacak.

DÜŞTEPE ETKİNLİKLERİ SÜRÜYOR

Düştepe Oyun Müzesi etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yetişkinlere yönelik gösterilerde; hayatından kesitlerin yer aldığı hikâyeleri esprili bir dille seyirciyle paylaşan oyuncu Okan Çabalar tek kişilik gösterisi ile 09 Şubat Cuma günü saat 20.30’da Düştepe Oyun Müzesi sahnesinde olacak.

Düştepe’ye gelecek çocuklar ise, 10 Şubat Cumartesi saat 13.00’da Özgür Abi ile bir zaman tünelinden geçerek, tarihimizin ve kültürümüzün gerçek kahramanları ile tanışmak üzere yola çıkacaklar. Çocuk tiyatrolarında 17 Şubat Cumartesi saat 16.00’da “Bir Bavul Masal”, 24 Şubat Cumartesi saat 13.00 ve 14.00’daki iki seansta ise “Kardan Adam” isimli oyunlar sahnelenecek.

 

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KANSERLE MÜCADELESİ

Bir yılda 12 bin kadın ücretsiz kanser tetkiki yaptırdı.

Ataşehir Belediyesi, kanser anketi yaptı; 423 bin nüfuslu Ataşehir’de ailesinde kanser vakası görülenlerin oranı yüzde 23.49 oldu.

Ataşehir Belediyesi, çağın rahatsızlığı ve kadınların korkulu rüyası, meme ve rahim ağzı kanseriyle mücadele ediyor. 2015 yılında hizmete giren Ataşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Mamografi ve Kemik Yoğunluğu Görüntüleme Merkezi’nde sadece geçtiğimiz yıl 12 bin Ataşehirli muayene olup tetkik yaptırdı.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi’ndeki merkezde, 2017 yılında yaklaşık 12 bin Ataşehirli kadın muayene oldu ve tetkik yaptırdı. Son teknoloji cihazlarıyla Ataşehirli kadınlara ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunan merkez, sağlık açısından büyük risk oluşturan, dünyada ve ülkemizde en sık rastlanan kanserler arasında birinci sırada yer alan meme kanseriyle mücadele ediyor. Diğer önemli bir kanser türü olan ve görülme sıklığı açısından ikinci sırada yer alan rahim ağzı kanserinin de kontrolü merkezde gerçekleştiriliyor.

KEMİK ERİMESİ İÇİN ERKEN TEŞHİS

Aynı zamanda bu merkezde, ilerleyen yaşlarda önemli bir sağlık sorunu olarak karışımıza çıkan kemik erimesinin (Osteoporoz) erken teşhis ve tanısı için de hizmet veriliyor.

HER ŞEY ÜCRETSİZ

Merkezde yapılan her türlü hekim kontrolü ve muayenesi sonrasında tetkik (mamografi, pap smear alınımı, HPV testi, ultrason ve kemik yoğunluğu ölçümü) işlemlerinden herhangi bir ücret alınmıyor. Son sistem cihazlarla hizmet verilen merkezde Kadın Doğum Uzmanı, Genel Cerrahi Uzmanı, Radyoloji Uzmanı ile yardımcı sağlık personeli ve Radyoloji Teknisyeni bulunuyor.

İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi No:108-110 adresinde hizmet veren merkezden Ataşehir ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden gerekli kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra Genel Cerrahi ve Kadın Doğum Uzmanı tarafından muayene ediliyor. Gerek görülmesi halinde ise ilgili tetkiklerin yapılması sağlanıyor. Görüntüleme işleminden sonra yapılan değerlendirmeye göre hasta tam donanımlı bir hastaneye yönlendiriliyor.

2016 -2018 yılları arasında 4 bin 188 hastaya mamografi çekimi gerçekleştirilirken, bu hastalardan 266’sının sonucu şüpheli bulgu olarak değerlendirilip ileri tetkik için ilgili kurumlara yönlendirildi.

Sağlık merkezinde, her kadının meme sağlığı açısından düzenli periyotlarda kontroller yaptırması, belli zamanlarda kendilerini muayene etmeleri ve özellikle erken teşhisin önemi üzerine bilgilendirme de yapılıyor.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN KANSER ARAŞTIRMASI

Ataşehir Belediyesi, kanser anketi yaptı; 423 bin nüfuslu Ataşehir’de ailesinde kanser vakası görülenlerin oranı yüzde 23.49 oldu.

Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’nin ‘Sağlıklı Bireyler, Mutlu Ataşehir’ sloganıyla hayata geçirdiği merkezde, 2 buçuk yıldır binlerce kadına ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor. Biz bu yılbaşında Ataşehir’de kanserle ilgili 17 mahallemizde 444 aileyle yüz yüze görüşerek bir anket çalışması gerçekleştirdik. ‘Ailenizde kanser tanısı var mı’ sorusuna, vatandaşlarımızın yüzde 23.49 evet yanıtı verdi. Kanser, erken teşhisin en önemli olduğu olgulardan biri. Onun için de hizmet birimimizin kapasitesini gün geçtikçe artırıyoruz” dedi.

 

İLK KEZ ATAŞEHİR’DE UYGULANIYOR

Ataşehir’de geri dönüşebilen tüm atıklar kaynağında ayrı toplanırken, her atık grubu için özel çalışmalar ve kampanyalar da devam ediyor.

Bu çalışmalar kapsamında kalitesinden hiçbir şey kaybetmeden yüzde 100 geri dönüşebilen tek malzeme olan atık camlar, kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Ataşehir Belediyesi ve Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş işbirliğiyle yapılan camın geri dönüşümüne yönelik çalışmalarda Ataşehir’deki her mahallenin cadde ve sokaklarına kullanımın yoğunluğuna göre dağıtılmış toplamda 275 cam kumbarası bulunuyor.

Ataşehir’de cam atıkların kaynağında ayrı toplanmasından sorumlu yüklenici firma Özen Cam Geri Dönüşüm tarafından ilçedeki kumbaralar periyodik olarak tek tek kontrol edilerek dolan kumbaraların boşaltımı sağlanıyor. Ancak kumbarada toplanan cam atığı miktarları kesin sonuçlarla bilinememekteydi ve yaklaşık olarak hesaplanmaktaydı.

İnsana dayalı olmayan bir şekilde kumbaraların takibi, doluluk oranı ve verimlilik tespitini anlık (online) yapabilmek için “kumbara takip sistemi (KTS)” adı verilen sistem ilk kez Ataşehir’de uygulanarak, atık cam kumbaralarına sensörler takıldı.

Kumbara takip sistemi, cam kumbaraların; lokasyonunu harita üzerinde görebilmeyi, kumbaraların çalınması ve yerinin değişmesi halinde takip edilebilmesini, kumbaraların doluluk oranını günlük ve anlık takip edebilmeyi hedefliyor.

Bu sayede cam atık toplanma verimliliğinin ölçülmesi, dolan kumbaraların toplayıcı firma tarafından zamanında boşaltılıp, boşaltılmadığının takip edilmesi, güncel ve geriye dönük karşılaştırmalı raporların görünebilmesi ile grafik ve rakamsal olmak üzere raporlar çıkarılması sağlanacak.

Sistem nasıl çalışıyor

Cam kumbaraların içindeki sensör, günde 2 kez içerideki doluluk oranını ve cam atık ağırlık miktarını ana merkeze iletiyor ve yönetim paneli aracılığıyla tüm kumbaraların son durumları anlık olarak görünüyor. Dolan kumbaralar için yazılım otomatik olarak; toplayıcıya en uygun güzergahı çıkartırken, uyarılar yollar ve trafik durumuna göre navigasyon haritasını veriyor. Böylece personel ve araç yakıtı gibi avantajlar elde edilerek, sistematik bir toplanma modeli sağlanıyor.

Her bir cam kumbarasında toplanan cam atığı miktarı ağırlık olarak raporlanırken, verimsiz bölgeler ve ek kumbara ihtiyacı olan bölgeler de rapor ve haritalama ile gösterilecek.

 

“KOCAMIN NİŞANLISI” MSKM’DE SAHNELENDİ

Sevtekin Fikir Sanat Oyuncuları “Kocamın Nişanlısı” adlı oyun ile Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahne aldı. 2 perdelik, 135 dakika süren oyunu 333 tiyatro sever izledi.

Oyun hakkında…

Adam karısından boşanmadan önce bir başkasıyla nişanlanır. Kadın ise bu durumu öğrenince boşanmaktan vazgeçer ancak bir trafik kazası sonucunda hapse girer. Kazadan önce entelektüel bir kişiliğe sahip olan kadın, hapisten bambaşka biri olarak evine döner. Karısının eve dönmeyeceğine emin olan adam, nişanlısıyla yaşamaya başlar bile ve olaylar bu noktadan sonra iyice karışır…

Yazan: Sadık Şendil

Yönetmen: Ferdi Merter

Oynayanlar: Arzu Yanardağ, Tuğba Özay, İpek Tenolcay,

Aslı Kökçe, Mehmet Çepiç, Serdar Sevtekin, Fatih Ayhan

 

 

SÖMESTR EĞİTİM PROGRAMI BAŞLADI

Ataşehir Belediyesi, örgün eğitime destek programı kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi’nde “Yoğunlaştırılmış Eğitim Programı” başlattı.

Üniversite hazırlık sürecinde gençlerin kendilerini keşfederek daha verimli ve bilinçli bir sömestr çalışma dönemi geçirmeleri, beraberinde başarıyı getiriyor.

Bu amaçla Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi’nde üniversite sınavına hazırlık sürecinde yardımcı olmak amacıyla 22 Ocak’ta başlayan sömestr eğitim programı 2 Şubat’a kadar devam edecek.

  1. sınıf öğrencileri ve mezunlara yönelik bu sömestr programı kapsamında; soru çözümleri, etüt destekleri, eksik konu anlatımları tamamlanması ve deneme sınavları dışında her iki kurumda bulunan Rehberlik Servisleri ile “Sınav Stresi”, “Verimli Çalışma Yöntemleri” vb. konularda da çözüm odaklı eğitim ve etkinler düzenleniyor.

KALENDER ÖZDEMİR’E TEŞEKKÜR PLAKETİ

Tokat Zile Şeyh Köyü Köyü Eğitim ve Kültür Derneği yönetimi makamında ziyaret ettiği Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir’e desteğinden dolayı plaket takdim etti.

Tokat İli Zile İlçesi Şeyh Köyü Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Haydar Akyüz ve Durmuş Acar’ın da aralarında olduğu yönetim kurulu üyelerini makamında misafir eden Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, plaket takdiminde, “Sosyal Belediyecilik gereği bölgemizde bulunan dernekler aracılığı ile özellikle acı günlerinde cenaze aracı ve diğer ihtiyaçlarında vatandaşlarımıza destek oluyoruz. STK temsilcisi arkadaşlarımız da ziyaretimize gelerek Belediyemizin desteği için teşekkür ettiler. Ziyaretlerinde de plaket verdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Derneklerinin kuruluşundan itibaren Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir derneklerine destek verdiğini kaydeden Tokat İli Zile İlçesi Şeyh Köyü  Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Haydar Akyüz, bu desteklerinden dolayı dernek adına kendisine teşekkür ederek, plaket takdim etmek üzere ziyaret ettiklerinin altını çizerek, “Özellikle acı günlerimizde, cenazelerimizde bizlere teşekkürleri için Ataşehir Belediyesi ve Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir’e teşekkür ediyoruz. Derneğimizi temsilen yönetim kurulu ve üyelerimiz adına kendisine bir teşekkür plaketi takdim ediyoruz” dedi.

KAYNAK: İTV HABER

“BİMARHANE” MSKM’de sahnelendi.

Düşevi Oyuncuları Cem Kaynar, Olgun Aydın, Vedat Kurtuluş Depe, Ferda Kaynar, Eray Özdal ve Mübeccel Yalçın “Bimarhane” adlı oyun ile Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Halit Akçatepe Sahnesi’ndeki oyunu333 tiyatrosever izledi.

Murat Can Kibiroğlu’nun yazıp, Cem Kaynar’ın yönettiği tek perdelik, 75 dakikalık oyun sonunda, seyirciler başarılı performansları nedeniyle oyuncuları uzun uzun alkışladı.

OYUN HAKKINDA…

İstanbul, Nisan 1919 Bir Türk, Bir Ermeni, Bir Rum, Bir Balkan Göçmeni Dört Meczup, Dört Deli, Dört Hikaye Ama Bir Kader “Bimarhane” ile dört ayrı yaşam hikayesi anlatılıyor…

İstanbul işgal altında… Bozulan ekonomik yapı ve işgal altındaki bir İstanbul’da, 1919 yılının Nisan ayından epey bir zaman önce Toptaşı Bimarhanesi kapanır. Ancak içeride yaşamaya devam eden Ermeni, Türk, Balkan, Rum dört meczup kendilerine yardım eden bir kadın vasıtası ile yaşama tutunmaya çalışırlar. İngilizlerin hüküm sürdüğü bir İstanbul’da başlayıp Anadolu’ya yayılan Kuvayı Milliye mücadelesi artık bizim dört meczubunda derdi olur…

Yazan: Murat Can Kibiroğlu – Yöneten: Cem Kaynar

Yönetmen Yardımcısı: Kübra Akça

Seslendirme: Ali Volkan Çetinkaya

Oynayanlar: Cem Kaynar, Olgun Aydın, Vedat Kurtuluş Depe, Ferda Kaynar, Eray Özdal, Mübeccel Yalçın

 

ÜNİVERSİTEYE İLK ADIMIN YENİ ADRESİ

Neşet Ertaş Kültür Evi, hizmet vermeye başladığı bir yıl içerisinde üniversite sınavına katılan 129 öğrencinin 92’sinin üniversite hayallerini gerçekleştirdi.

Ataşehir Belediyesi tarafından İçerenköy Mahallesi’ne kazandırılan Neşet Ertaş Kültür Evi, gençlerimizin üniversite hayallerini gerçekleştirme yolunda en büyük destekçisi oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ataşehir Belediyesi işbirliğiyle hizmet veren Neşet Ertaş Kültür Evi, Örgün Öğretime Destek Programı ile 9,10, 11,12. sınıfların ve liseden mezun olup, üniversiteyi kazanamayan öğrencilere katkı sağlıyor.

Öğrencilerin okuldaki derslerine destek olan Kültür Evi’nde, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik programlar da uygulanıyor.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde Neşet Ertaş Kültür Evi’nden 350 öğrenci üniversiteye hazırlık aşamasında eğitim desteği aldı. 129’u (12. sınıf ve mezun öğrenci sayısı toplamı) üniversite sınavına girdi ve 92 öğrenci üniversiteye yerleşmeye hak kazandı.

ÖNCE BAŞARI DÜZEYLERİ BELİRLENİYOR

Neşet Ertaş Kültür Evi’nde eğitim programlarından yararlanan öğrencilere ayda en az bir defa deneme sınavı uygulanıyor. Bu sınav sonucunda gençlerimizin başarı düzeyi belirlenerek, üniversiteye daha verimli ve daha özverili hazırlanmaları sağlanıyor.

Ayrıca Kültür Evi’nde bulunan rehberlik servisi aracılığıyla üniversiteye hazırlık sürecinde, gençlerin en önemli destekleyicileri olan aileleriyle de ortaklaşa çalışılıyor, düzenli aralıklarla seminerler düzenleniyor.

Bunun yanı sıra öğrencilere de uygulanan bazı rehberlik testleri sayesinde onların mesleki yönelimlerine ve kişisel gelişimlerine önemli destekler de sunuluyor.

Gençlerin bu süre içerisinde sınav stresinden uzaklaştırılarak, daha verimli çalışmalarını hedefleyen Neşet Ertaş Kültür Evi, pazartesi günleri hariç

haftanın 6 günü saat 8.30-17.00 arasında üniversiteye hazırlık eğitimleri veriyor.

Bunun yanı sıra, kültür sanat kurs programlarıyla da öğrencilerin sanat eğitimlerine katılma imkânı sağlanıyor.

 

BİR YILDA 9 TON KAPAK, 10 TON ATIK PİL TOPLANDI

Kurulduğu günden bu yana “Daha Yeşil Bir Ataşehir” sloganıyla ilçede başarılı işlere imza atan Ataşehir Belediyesi, çevre duyarlılığının arttırılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çeşitli etkinliklerle geri dönüşümün önemi vurgulanarak, çevre kirliliğinin önlenmesine dikkat çekecek sayısız etkinlik ve hizmet gerçekleştirildi.

İlçede geri dönüşüm duyarlılığı günden güne artarken, Ataşehir Belediyesi ve Ataşehirliler el ele vererek birlikte geri dönüşüm konusunda başarılı bir yılı geride bıraktı.

2017 yılında Ataşehir ilçe genelinde; 9 ton kapak, 10 ton atık pil, 317 ton atık motor yağı ve 334 ton bitkisel atık yağ toplandı. Yapılan çalışmalar neticesinde ayrıca; 20 ton elektronik atık, 2 bin 689 ton atık cam, 14 bin 324 ton ambalaj atığı ve 172 ton da ömrünü tamamlamış lastik toplandı.

Çevre konusunda yaşanan bu başarı aynı zamanda sosyal yardımlara da dönüşüyor. Pet şişe kapaklarının tekerlekli sandalyeye dönüştüğü Mavi Kapak Kampanyası’nı Türkiye’de ilk uygulayan kurum olan Ataşehir Belediyesi tarafından geçen yıl engelli vatandaşlara 35 tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Ayrıca toplanan plastik kapaklarla 120 kW elektrik enerjisi tasarrufu yapılırken, 334 ton bitkisel atık yağ toplanması sayesinde de 334 milyon ton suyun kirlenmesi önlenmiş oldu.

Asbeste dikkat çekiliyor

Yıkımı yapılacak binalar için asbestten ve zararlı atıklardan temizlenme şartı getiren Ataşehir Belediyesi, gerekli koşullar sağlamadan yıkım izni vermiyor. Bu kapsamda toplam 161 binada asbest araştırması yapılıp, 27 binada asbeste rastlanırken, 6 bin 972 kilogram asbestli malzemenin de bertarafı sağlandı.

Hava Kalitesi Ölçüm ve İzleme İstasyonu

Türkiye’de ilk defa bir ilçe belediyesi, hava kalitesi ölçümleri ve araştırmaları yapmak üzere çalışma başlattı. Hava kirliliğini dört mevsim 7/24 takip edebilmek amacıyla farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde ölçümler yapılabilmek için mobil hava kalitesi izleme istasyonu kuruldu. “Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri” kapsamında Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bu projeyle “Sürdürülebilir Çevre Yönetimi” alanında ödül aldı.

“Kumbaram Nerede?” Mobil Uygulaması

Ambalaj, atık cam, atık pil, elektronik atık ve bitkisel atık yağ vb. gibi geri dönüşebilir atıkları kaynağında toplayarak geri dönüşüme tekrar kazandırmak amacıyla, “Kumbaram Nerede?” mobil uygulaması hizmete sunuldu. Ataşehirliler, kaynağında ayırdıkları geri dönüşebilir atıklarını “Kumbaram Nerede” mobil uygulamasını kullanarak kendilerine en yakın noktaya atabiliyorlar.

Yarışmalar, şenlikler, eğitimler

Çevre duyarlılığını artırmak ve farkındalık oluşturmak için Ataşehir Belediyesi tarafından çeşitli yarışmalar, şenlikler ve eğitimler düzenleniyor.

Öğrenciler arasında geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl hazırlanan Çevre Şölenlerinde; “Maket Yarışması”, “Ataşehir’in En Yeşil Okulu”, “Atık Pil Toplama Yarışması” ve “E-atık Toplama Yarışması” düzenleniyor.

Elektrik ve elektronik geri dönüşümü konusunda Ataşehir Belediyesi ve ELDAY işbirliğiyle “E-Atık Toplama Yarışması” başlatıldı.

“Kazandıran Atık Pil Kampanyası” kapsamında belirlenen miktarlarda atık pil getiren kişi ya da kurumlara çeşitli hediyeler veriliyor.

Ataşehir Belediyesi, cam atıkların diğer ambalaj atıklarını kirletmeden ve zarar görmeden ayrı ve etkin toplanmasını sağlamak amacıyla başlatılan Horeca (Hotel, Restaurant, Cafe) Cam Dostu İşletme Projesi”ne destek veriyor.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün, “Altın Karınca” belediyecilik ödüllü “Çöpler Çiçek Olsun” projesi kapsamında, organik atıklardan kompost makineleri aracılığıyla elde edilen gübreler çiçek ekiminde kullanılıyor.

Ataşehir’deki 3 mahalleye daha yeni “Yeşil Nokta” yerleştirilerek Yeşil Nokta sayısı 9’a yükseltildi.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik olarak “Atık Piller ve E-atıkların Geri Dönüşümü” konulu “Eğiticilerin Eğitimi Semineri” düzenlendi.

Dünyada su kaynaklarını bilinçsizce tüketimi, su kaynaklarının kirletilmesi gibi sorunlara dikkat çekmek amacıyla  “22 Mart Dünya Su Günü”nde öğrencilere konferans verildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında talep eden özel okullarda da Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm konulu eğitim verildi. Eğitimde öğrenciler ambalaj atıkları, atık pil, e-atık ve atık yağ konularında bilgilendirildi.

 

ATAŞEHİR’DE ÇOCUKLARA YARIYIL MÜJDESİ

Ataşehir Belediyesi, okullarda başlayacak yarıyıl ile birlikte öğrencilerin dolu dolu bir tatil geçirmesi için ilgi duyacağı ve keyif alacağı birbirinden farklı onlarca etkinlik hazırladı.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi, Neşet Ertaş Kültürevi, Düştepe Oyun Müzesi, Cemal Süreya Etkinlik Merkezi ve Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek yarıyıl tatili şenliği etkinlikleri 20 Ocak tarihinde başlayıp 04 Şubat’a kadar devam edecek.

Her yaştan çocuk için farklı gün ve saatlerde gerçekleşecek etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek. Etkinliklerle çocuklar hem tatillerini keyifli geçirecek hem de sanatla iç içe verimli aktiviteler yapacak. Aynı zamanda kişilik ve özgüvenleri de bu sayede gelişim gösterecek.

  1. Ataşehir Belediyesi Çocuk Tiyatroları Festivali

Ataşehir Belediyesi’nin bu yıl yedincisini düzenleyeceği Çocuk Tiyatroları Festivali 21 Ocak’ta başlıyor.

Ataşehirli çocukların yarıyıl tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmeleri amacıyla hazırlanan festivalde toplam 10 tiyatro oyunu çocuklarla bulaşacak.

Her yaştan çocuğu birbirinden güzel tiyatro oyunlarıyla buluşturacak festival, 4 Şubat’a kadar devam edecek.

 

Çocuk Tiyatroları Festivali

“Gökkuşağının Altında” Uygur Çocuk Tiyatrosu

21 Ocak Pazar – (1. Seans: 11.30, 2. Seans: 13.00)

Gökkuşağı Tiyatrosu’nda her gece birlikte gösteriye çıkan; Balerin Narin, Palyaço Paço, Sihirbaz Madrabaz, Müzisyen Chopin birbirlerini kıskanır ve

tiyatronun “en çok alkış alan sanatçısı” olmak isterler. Bu yüzden de sürekli birbirlerine oyun oynayarak hata yapmaya zorlar ve böylece de gösterilerinin başarısız olmasına neden olurlar.

Yer:  Cemal Süreya Etkinlik Merkezi – CSEM

 

“Pinokyo Komedisi” Tiyatro Yeni Çizgi

21 Ocak Pazar (1. Seans: 12.30, 2. Seans: 14.30)

Pinokyo ele avuca sığmaz, yaramaz ama iyi yürekli bir tahta kukladır. Okuldan kaçtıktan sonra çok uzun bir yolculuğa çıkar. Okula gitmek yerine kukla tiyatrosundaki oyuna dahil olup Kuklacı Gorgorelli’nin elinde rehin kalır. Pinokyo, Gorgorelli’nin kendisine verdiği altınları, Tilki ve Kediye kaptırır. Daha sonra kendisi gibi yaramaz arkadaşı Fitil ile Oyuncaklar Ülkesi’ne gider, orada eşeğe dönüşüp, okyanusa atlar ve dev balık tarafından yutulur. Sonunda dev balığın karnında kendisini aramaya çıkan babası Gepetto ile karşılaşır ve birlikte balıktan kurtulurlar. Denizdeki mücadelenin sonunda yüzme bilmeyen babasını da kurtaran Pinokyo, Mavi Peri tarafından, ödül olarak gerçek bir çocuğa dönüştürülür.

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi – MSKM

 

“Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Müzikali” Turnagöl Tiyatrosu

23 Ocak Salı (1. Seans: 12.30, 2. Seans: 14.30)

Türkiye’de ilk defa gerçek cüceler ile oynanan Pamuk Prenses masalı müzikal gösterimi, çocuklarla buluşuyor. Acaba Pamuk Prenses sanıldığı kadar

masum mu? Gerçek iyi kim? Prens sanıldığı kadar yakışıklı mı? Masal, eğlenceli ve farklı bir bakış açısıyla seyircilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Mustafa Saffet Kültür Merkezi – MSKM

 

“Sihirli Anahtar” Fabrika Sanat

25 Ocak Perşembe (1. Seans: 11.30, 2. Seans: 13.00)

Bütün dünya haritadan silinmek üzere… Salça’nın öncülüğünde Hayalis’de dünyanın kaderi belirleniyor. Tek umudumuz, çocuklar ve çocuk kalabilenlerde…

Müzik, dans, oyun, macera. Hepsi “Sihirli Anahtar” oyununda… Bu hikâye herkes için… Anne babalar da bu büyüye kapılacak.

Yer: Cemal Süreya Etkinlik Merkezi – CSEM

 

“Küçük Pandalar” İstanbul Çocuk Sanat

28 Ocak Pazar (1. Seans: 11.30,  2. Seans: 13.00)

Küçük Pandaların, yaşadıkları köyü soymaya çalışan iki hırsıza karşı verdikleri mücadele, komik bir dille anlatılıyor.

Oyunda çocuklara, soru sormaktan korkmamaları ve gerekli soruları mutlaka sormaları gerektiği anlatılıyor. Ayrıca arkadaşlık duygusunun pekiştirilmesi, yardımlaşma, birlikte başarma gibi birçok iç mesajın verilmesinin yanı sıra, ekolojik dengenin korunması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi için çaba harcanıyor.

Yer: Cemal Süreya Etkinlik Merkezi – CSEM

 

“Çiftlikte Patırtı” İstanbul Kumpanyası

28 Ocak Pazar (1. Seans: 12.30, 2. Seans: 14.30)

Ali Babanın Çiftliği’nde yaşayan hayvanlar, aralarındaki incir çekirdeğini doldurmayan sorunlar sebebiyle sürekli huzursuzluk yaratırlar.

Günün birinde Ali Baba kahramanlarımıza bir ders vermek ister ve bir veda mektubu yazar. Tüm bu huzursuzluklardan bıktığını ve mutlu olabileceği bir çiftliğe taşınmaya karar verdiğini bildirir.

Kahramanlarımıza, aralarındaki anlaşmazlıkları giderip birlik beraberlik içinde yaşamayı öğrenmekten başka çare kalmaz.

Yer: MSKM

 

Sermet Erkin İllüzyon Gösterisi

30 Ocak Salı (1. Seans: 12.30,  2. Seans: 14.30)

Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerini aynı anda bünyesine alan; eğlenirken eğiten, eğitirken eğlendiren çocuk gösterisini sunuyor.

Bu gösteride çocuklar; herhangi bir tiyatro oyununu seyreder gibi kalmayıp, ilk dakikadan itibaren her an oyunun içinde aktif olacaklar. Müzikli illüzyon gösterileriyle Sermet Erkin, çocuklara komedi, heyecan, merak ve müzik dolu unutulmayacak 1 saat yaşatacak.

Yer: MSKM

“Tabletler” Uğur Böceği Yalçın Özden Tiyatrosu

01 Şubat Perşembe (1. Seans: 11.30,  2. Seans: 13.00)

Günümüzde büyük bir çoğunluk ne yazık ki interneti olağandan fazla kullanarak, sanal dünyanın adeta tutsağı oluyor. İşte bu yüzden oyun, en azından çocuklara, dünyayı daha doğru bir şekilde kullanmayı öğretme amacında. Tabletler oyunu; gerçek dünyanın güzelliğinin bambaşka olduğunu, sadece onun sanal görselleri ile değil, gerçek dünya ile yakınlaşmanın insanları daha mutlu edeceğini anlatmaya çalışıyor. Gerçek bir ormanda yürümenin, ağaçlara dokunmanın, çiçek kokusunu hissetmenin mutluluğunu asla sanal ormanda yaşanılamayacağını vurguluyor. Bilgisayar virüsü, Anne, Çocuk, At ve Orman perisi gibi karakterlerle çocuklara, gerçek dünyanın daha cazip ve güzel olduğu anlatılıyor.

Yer: CSEM

 

“Kahraman Kurtarıcı Haydi” Çolpan İlhan & Sadri Alışık Çocuk Tiyatrosu

04 Şubat Pazar (1. Seans: 11.30,  2. Seans: 13.00)

Oyun, çiftçi bir ailenin başından geçen maceraları konu ediyor. Ailenin ve dostumuz hayvanların başlarına gelen zorluklarla mücadelesini ve Kahramanımız Haydi’nin onlara verdiği desteği interaktif ve öğretici bir dille sahneleniyor. “Kahraman Kurtarıcı Haydi” aile iletişimini vurgularken, doğa ve hayvan sevgisi, doğal afetlere karşı alınacak tedbirleri eğitici bir dille anlatıyor. Müzik ve danslarla çocuklara, mutlu olacakları ve çok şey öğrenecekleri bir oyun hediye ediliyor.

Yer: CSEM

“Nino ile Maria İtalya’da” Sarıyer Sanat Tiyatrosu

04 Şubat Pazar (1. Seans: 12.30, 2. Seans: 14.30)

Küçük bir kasabada yaşayan Nino ve Maria’nın sıcacık, eğlenceli ve komik hikâyesi… Hayalci Nino, Don Camale’nin çizmelerinin sihirli olduğuna inanır ve başına olmadık işler açar…

Yer: MSKM

 

Çocuk Sinemaları

Patron Bebek

20 Ocak Cumartesi – MSKM

24 Ocak Çarşamba – Ferhatpaşa Gençlik Merkezi

27 Ocak Cumartesi – Neşet Ertaş Kültürevi

03 Şubat Cumartesi – MSKM

7 yaşında olan Tim’in en büyük hayali bir köpek sahibi olmaktır. Ancak günün birinde hayalleri yıkılır. Annesi ve babası küçük bir bebeği evlat edinir ve Tim bu bebekte bir gariplik hisseder. Sürekli takım elbise giyen bebek, anne-babası etrafta olmadığında akıcı bir aksanla konuşur. Tim ilk başta ailesinin bütün ilgisini üstüne çeken bu bebekle hiç anlaşamaz. Fakat ikili kısa sürede bir anlaşmaya varır. Aslında bir ajan olan küçük bebeğin çözmesi gereken çok önemli bir mesele var; Puppy Cop. Yönetim kurulu başkanının hain planlarını bozmak! İkili istese de istemese de bu konuda birlikte çalışmak zorunda kalacaklar…

Garfıeld Geri Dönüyor

20 Ocak Cumartesi – Neşet Ertaş Kültürevi

25 Ocak Perşembe – MSKM

31 Ocak Çarşamba – Ferhatpaşa Gençlik Merkezi

İşte şimdi de karşımızda dünyanın en tembel, en tombik en muzır ve en sevimli kedilerinden Garfield var! Çizgi bant yıldızı olmanın tekdüzeliğinden sıkılan ve feleğin çemberini kırmak isteyen Garfield, gazete sayfasından firar eder. Artık gerçek dünyanın tehlikelerle dolu atmosferini soluyacaktır. Gerçek bir ev kedisi olarak düşük profilli hayat yaşarken, gazete baskıya girmeden geri dönmediği takdirde çizgi serinin iptal edileceğini öğrenir. Fakat bugüne kadar gerçek dünyaya kaçan hiçbir çizgi karakter, sonradan geri dönmeyi başaramamıştır. Üstelik birtakım şeytani güçler de, onun çizgi roman dünyasına geri dönüşüne engel olur.

 

Tarzan

23 Ocak Salı – CSEM

27 Ocak Cumartesi – MSKM

03 Şubat Cumartesi – Neşet Ertaş Kültürevi

Film, Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu ediyor. Orijinalinde Rus folkloruna ait karakterler olan çizgi film; özellikle Rusça konuşulan ve Slav coğrafyalarında, çocukların ilgiyle ve keyifle seyrettiği bir yapım olarak televizyonda izlenme rekorları kırdı. Maşa ile Koca Ayı interaktif animasyon filmi işte bu televizyon çizgi filminden yola çıkılarak Türkiye için özel olarak üretildi. Çocuklara ilk kez ‘İnteraktif’ sinema deneyimi yaşatacak olan filmde, Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço ve şarkıcı Aydilge yer alıyor. İki sanatçı da projede sesleriyle

değil, direkt yer alıyorlar. Filmin sürprizlerinden biri de Doğukan Manço, Barış Manço’nun ‘’Ayı’’ şarkısını yeniden aranje etti.

 

Maşa İle Koca Ayı

30 Ocak Salı – CSEM

01 Şubat Perşembe – MSKM

Film, Maşa adında küçük bir Rus kızı ile sirkten emekli Mişka adında bir ayı arasında geçen maceraları konu ediyor. Orijinalinde Rus folkloruna ait karakterler olan çizgi film; özellikle Rusça konuşulan ve Slav coğrafyalarında, çocukların ilgiyle ve keyifle seyrettiği bir yapım olarak televizyonda izlenme rekorları kırdı. Maşa ile Koca Ayı interaktif animasyon filmi işte bu televizyon çizgi filminden yola çıkılarak Türkiye için özel olarak üretildi. Çocuklara ilk kez ‘İnteraktif’ sinema deneyimi yaşatacak olan filmde, Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço ve şarkıcı Aydilge yer alıyor. İki sanatçı da projede sesleriyle değil, direkt yer alıyorlar. Filmin sürprizlerinden biri de Doğukan Manço, Barış Manço’nun ‘’Ayı’’ şarkısını yeniden aranje etti.

 

Atölyeler, Oyunlar

“Yaratıcı Kukla”

20 Ocak Cumartesi ( 1.temsil: 13.00 – 2. temsil: 14.00)

Yaş Aralığı: 5 – 12 – Süre: 40dk.

Kontenjan: 20

Eğlenceli kuklalar, çocukların hayal kapılarını aralamaya devam ediyor.

Yaratıcı düşünme ve hayal gücünü geliştirmede sınır tanımayan bu atölyede, çocukların özgün ürünler oluşturmasını heyecanla bekliyoruz.

Yer: Düştepe Oyun Müzesi

 

“Ailemle İlk Heykelim”

21 Ocak Pazar ( 1.temsil: 13.00 – 2. temsil: 14.00)

Yaş Aralığı: 2 – 3 – Süre: 45 dk.

Kontenjan: 20

Bu anne – baba – çocuk atölyesinde minikler, kinetik kumu kullanarak 3 boyutlu çalışmalar tasarlayacaklar.

Yer: Düştepe Oyun Müzesi

 

“Ebru Sanatı”

27 Ocak Cumartesi (1.temsil: 13.00 – 2. temsil: 14.00)

Yaş Aralığı: 7- 12 – Süre: 45 dk.

Kontenjan: 20

Bilinen en eski Türk kâğıt süsleme sanatlarından Ebru sanatını uygularken aynı zamanda tarihini ve tekniğini de çocuklar öğrenecekler.

Yer: Düştepe Oyun Müzesi

 

“Seramik Çalışması”

28 Ocak Pazar ( 14.00)

Yaş Sınırı: 3+ – Süre: 45 dk.

Kontenjan: 70

Çocuklar toprağa dokunup, seramikle tanışacak ve hayal güçlerini kullanarak, kendi seramik çalışmalarımızı yapacaklar.

Yer: Düştepe Oyun Müzesi

 

“Gülşah Elibank ile Büyülü Dünyalara Yolculuk” (Fantastik Roman Yazma Atölyesi)

04 Şubat Pazar (1. temsil: 13.00 – 2. temsil: 14.00)

Ayrıntılı programa ulaşmak için burayı tıklayınız.

Bilgiler:

*Bilet satışı yapılan etkinliklerimizin biletlerini etkinlik tarihinin 3 gün öncesinden itibaren ilgili birim gişelerinden 10.00 – 20.00 saatleri arasında temin edebilirsiniz.

*Etkinlikler için bilet alma kotası kişi başı 2 bilet ile sınırlıdır.

*Etkinlik girişinde biletinizin mutlaka yanınızda olması ve bilet kontrolü yapıldıktan sonra biletinizde yer alan koltuk numarasına göre oturmanız gereklidir. Bileti olmayan izleyicilerimiz salona alınmayacaktır.

 

NAZIM HİKMET ATAŞEHİR’DE ANILDI

Hayata dair ne varsa şiirlerinde ince ince işleyen Büyük Şair Nazım Hikmet, 116. doğum gününde Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Nazım Hikmet’i Anma Gecesi” etkinliğiyle Ataşehir’de anıldı.

Şair Dedocan Luvi’nin sunumuyla Eşber Yağmurdereli, Orhan Alkaya, Suna Aras, Hamit Demir, Özgür Öztibet, Taylan Özgür Alkan, Grup Cemat-i Cem, Kemal Kaya, Doğu Değerli, Hasan Kocamanoğlu, Aydın Çakmakkaya, Cem Çelebi, Burcu Koçyiğit Bülent, Elif Naz Kaya, Lara Alpay gibi sanatçıların ve yazarların sahne aldığı gecede unutulmaz şair türkülerle, şiirlerle bir kez daha hatırlandı.

Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma etkinliğine Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Hışman ve Sadık Kayhan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan ile çok sayıda davetli katıldı.

Hüseyin Hışman yaptığı konuşmada, “Mücadele, özlem, sevgi ve en güzel memleket şiirlerini satırlara döken Nazım Hikmet için, bu akşam sizlerle bir arada olmaktan büyük onur duyuyorum. Çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinin başında saydığımız Nazım Hikmet, yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada derin yankı uyandıracak bir edebi güce sahip olmuştur. Mavi gözlü devi, bu akşam türkülerle ve şiirlerle bir kez daha özlemle anıyoruz”  dedi.

Gecede Nazım Hikmet’in 116. doğum günü için pasta kesilirken, anma programına katılanlara Ataşehir Belediyesi tarafından plaket takdim edildi.

 

 

ÖZGÜR AYDIN’DAN PİYANO RESİTALİ

Ataşehir Belediyesi 2. Uluslararası Klasik Müzik Festivali kapsamında Özgür Aydın ‘Piyano Resitali’ ile Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

250 kişinin izlediği konser sonunda Ataşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Oben Özkal, Özgür Aydın’a Ataşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanmış 3 boyutlu Ataşehir kitabını armağan etti.
Aydın, konser sonrası fuayede müzikseverler için CD’lerini imzaladı.

PROGRAM
J. S. Bach: Partita no.1, Si bemol majör, BWV 825
L. V. Beethoven: Piyano Sonatı “Appasionata” Fa minör Op. 57
C. Debussy: Clair de Lune (Ay Işığı)
F. Chopin: 3 Vals
F. Chopin: İki numaralı Scherzo, Si bemol minör, Op. 31

1972 yılında Amerika’nın Colorado eyaletinde doğan Aydın, piyano eğitimine An­kara Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Semra Kartal ile başladı. Ardından British Council bursiyeri olarak Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde İngiliz piyanist Peter Katin’den ders aldı. Daha sonra Alman Devlet Bursu DAAD’yi kazanarak Han­nover’de Prof. Kammerling’in “Konser Solistliği” öğrencisi oldu. Andras Schiff, Tatiana Nikoleva, Anatol Ugorski, Leon Fleischer ve Dmitri Bashkirov gibi büyük müzisyenlerle de çalıştı.

Müzik dünyasının en önemli yarışmalarından biri sayılan ARD Münih Uluslararası Piyano Yarışması’nı kazanarak yurt dışına açılan Türk piyanist Özgür Aydın, gü­nümüzün önde gelen genç piyanistlerinden biri olarak kabul ediliyor.

1997 yılında Münih Herkulessaal’de Bavyera Senfoni Orkestrası ile Brahms’ın 1. Piyano Konçertosu’nu seslendiren Aydın, bu önemli konserden sonra birçok Al­man Senfoni Orkestrası ile konserler verdi. BBC Concert Orchestra London, Ca­nada Calgary Philharmonic, Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela, Slovak State Philharmonic’in yanı sıra, Türkiye’deki bütün senfoni orkestraları ile sahne aldı.

Edinburg, Ravinia, Rheingau, Salzburg, İstanbul, Schleswig-Holstein gibi önemli uluslararası müzik festivallerine davet edilen Aydın, Wigmore Hall (Londra), Her­kulessaal ve Gasteig (Münih), Musikhalle (Hamburg), Suntory Hall (Tokyo), Car­negie Hall (New York), Boston Symphony Hall (Boston), Severance Hall (Cleve­land), Kennedy Center (Washington) gibi prestijli müzik merkezlerinde konserler veriyor.

Aydın, 2009’dan beri dünyaca ünlü kemancı Midori ile çalıyor. Ayrıca viyolacı Nao­ko Shimizu ve Berlin Filarmoni üyeleri ile de oda müziği yapıyor.

Ödül kazandığı yarışmalar arasında; ARD’den başka, Atina’da Maria Callas Grand Prix (2002), Kanada’da Esther Honens Calgary International Competition (2000), Amerika’da Cleveland International Piano Competition (2001) ve Japonya’nın Nippon Music Award’ı bulunuyor.

Özgür Aydın’ın solo piyano CD’leri Videal/Berlin, Yapı Kredi, Genuin/Leipzig ve Me­ister Music/Japonya firmaları tarafından yayınlandı. 2013’te kemancı Midori ile birlikte Onyx Classics firması için Bloch, Janacek ve Shostakovic’in sonatların­dan oluşan bir CD çıkarttı.