YENİSAHRA İMAR DEĞİŞİKLİĞİNDE SON DURUM!

İBB Meclisinde itirazların değerlendirilip kabul edildiği Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli RNİP neleri değiştiriyor?

Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Revize Nazım İmar Planı’na yapılan itirazların değerlendirildiği değişiklik İBB’ de oylanarak kabul edildi.

Ataşehir İlçesi, Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli RNİP İtirazı ile ilgili değerlendirmelerin yapılarak gerekli düzenlemelerin yer aldığı İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 2017/183 sayılı raporu İBB Meclisinin 21 Nisan Cuma günü yapılan birleşimde oylanarak kabul edildi.

Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresine ilişkin 1/5000 Ölçekli Revize Nazım İmar Planı notlarında yapılan değişiklik neler getirdi?

Sosyal donatı alanında kalan parsellerin transferine olanak sağlayacak düzenlemenin yer aldığı, doğal kod altında 2 kat ticari nitelikli alan imalatının önünün açıldığı ve 20 metre yola cephe alanlarda ticari alan izninin yer aldığı plan notları özetini çıkardık. Ayrıca yaptığımız çalışma ile Komisyon raporunda yer alan emsal ve yüksekliğin de yer aldığı yapılaşma koşullarının belirlendiği plan notlarını da haberimize taşıdık.

Ak Parti Ataşehir Belediye Meclis Gurup Başkanvekili ve İBB Üyesi Mustafa Cevat Arzık tarafından itvhaber.com’a yapılan özel açıklamaya göre plandaki en önemli değişiklikler;

  1. Cevat Arzık’a göre YENİSAHRA 1/5000 ölçekli RNİP Plan notlarında yer alan önemli değişiklikler;

Önceki planda 0.30 olarak yer alan TAKS değeri yapılan değişiklikle 0,40 çıkartılmış durumda.

Doğal zeminden alınan kod altına 2 kata kadar ticari alan imalatı yapılabilecek.

Donatı alanındaki alanların transferinin gerçekleşmesi için gerekli olan emsali sağlamak amacı ile en az 2500 M2 olmak kaydıyla transfer yapılan alanda yeni artış sağlanıyor.

20 metre ve üzeri yola cephe alanların zemin katlarına Ticaret vasıflı imalat yapılabilecek.

Azık, yapılan bu önemli değişikliklerle bölgede sosyal donatı alanında kalan ve transfer uygulanan parsellerin tamamının taşınmasının sağlanmaya çalışıldığını, sözleşme yaparken mevcutta ticari alana sahip olan hak sahiplerinin mağduriyet yaşamamasının amaçlandığını kaydetti.

Planda Bu Konuda Düzenlemenin Yer Aldığı Notlar Şöyle:

400 m² altındaki parsellerde planla getirilen terklere göre uygulama yapılacak olup, terklerin %40’ı aşması halinde parselin %60’ı üzerinden uygulama yapılacaktır.

Toplulaştırma ile oluşmayan müstakil 400 m² üstündeki parsellerde, Toplulaştırma ile gerçekleşen tüm parsel birleştirmelerinde, 5.000 m² ‘den küçük olmamak ve ada bazında tevhit yapılması ile uygulama yapılacak olan alanlarda; imar planı ile getirilen ve daha önce yapılan terkler ile birlikte toplam terk miktarı %40 olarak uygulama yapılacaktır.

TAKS=0.40 olup doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.

Konut birimleri içerisinde ticaret birimleri yer alamaz. Ancak konut alanına ayrılmış ve toplulaştırma ya konu parsellerin net parsel alanının %2 ‘sini ve Yükseklik en çok:2 katı geçmeyen, bağımsız yapı olarak teşekkül etmek şartıyla ticari fonksiyonlar yer alabilir. Ayrıca 20m.den geniş imar yolundan mahreç alan parsellerde, zemin ve bodrum katlarda ticari birimler yer alabilir.

Yapılan Yeni Düzenlemeye Göre Ataşehir İlçesi 1/5000 ölçekli Yeni Sahra Mahallesi ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı ile Oluşan Yeni EMSAL ve Yapılaşma Koşulu:

KONUT ALANLARI

Konut alanlarında yapılaşma koşulları;

400 m²’den küçük parsellerde E:1.25 Yükseklik en çok:4 kat

400-1000 m² arası parsellerde E:1.50 Yükseklik en çok 6 kat

1001-2500 m² arası parsellerde E:1.75 Yükseklik en çok 10 kat

2501-5000 m² arası parsellerde E:2.10 Yükseklik en çok 15 kat

5000 m²’den büyük parsellerde E:2.50 Yükseklik en çok 15 kat

Ticaret-Konut Alanları

Konut+ Ticaret alanlarında yapılaşma koşulları;

2.1. 400m²’den küçük parsellerde E:1.25, Yükseklik en çok: 4 kat

400-1000m² büyüklüğe sahip parsellerde E:1.50, Yükseklik en çok:6 kat

1001-2500 m2 parseller için E:1.75 Yükseklik en çok: 10 kat

2501-5.000 m2 parseller için E:2.10 Yükseklik en çok: 15 kat

5000 m2 ’den büyük parsellerde E:2.50 yükseklik en çok:15 kat

TİCARET ALANLARI

Ticaret alanlarında yapılaşma koşulları;

400m²’den küçük parsellerde E:1.25, Yükseklik en çok:4 kat

400-1000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E:1.50 Yükseklik en çok:6 kat

1001-2500 m² büyüklüğe sahip parsellerde E:1.75 Yükseklik en çok:10 kat

2501-5000 m² büyüklüğe sahip parsellerde E:2.10, Yükseklik en çok:15 kat

5000 m2 ’den büyük parsellerde E:2.50, Yükseklik en çok:80 m

T2 Ticaret Alanı:

T2 Ticaret Alanlarında, Ticaret Alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir

Bu alanlarda TAKS:0.40 E:2.00 Yükseklik en çok: 80m dir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda TAKS değeri aşılamaz.

Bu alanlar toplulaştırma hükümlerine tabi tutulamaz.

T3 Ticaret Alanı:

T3 Ticaret Alanlarında ticaret alanları için verilen fonksiyonlar yer alabilir.

Bu alanlarda TAKS:0.40, E:1.50, Yükseklik en çok:80m dir

KAYNAK: İTV HABER/ RECEP KENAN

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir