İNEKLER AHIRLARA

15 Eyl 2014 Pts 14:41
Bu haber 1.257 kez okundu
ArtıYazı BüyüklüğüEksi

İNEKLER AHIRLARA, GÖKDELENLER MERALARA!

 

Samanın bile yurt dışından ithal edilir olduğu ülkemizde meralarımız kentsel dönüşüme açılıyor!

Soma faciası sonrasında iş güvenliği ve işçi sağlığını daha iyi duruma getirme iddiası ile hazırlanan 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete`nin 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer 29116 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Özü ile bağdaşmayan birçok maddenin eklenmesiyle torba yasa statüsü kazanan bu yasa vasıtasıyla 4342 sayılı Mera Kanunu`nun 14. maddesinin birinci fıkrasına bir bent eklenmiştir. Buna göre “Bakanlar Kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen” yerlerin tahsis amacı değiştirilebilecek (mera amacı dışında kullanılabilecek), kentsel dönüşüm adı altında betonlaşacak, kentleşecek! Maddenin gerekçesi de bir o kadar ilginç; “Mevzuata uyum sağlamak”!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın “Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” başlıklı 45. maddesi ile devlete tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek görevi verilmiştir. Anayasa`nın bu hükmüne uygun olarak da 1998 yılında Mera Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Mera Kanunu`nun 14. maddesinde “tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamayacağı” belirtilmiştir. Tahsis amacı değişikliğinin ise sadece maden ve petrol arama ve işletme faaliyeti ile turizm yatırımları için zaruri olan; kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan; imar planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, milli park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan yerlerde yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Mera Kanunu 2004 yılına kadar mevcut haliyle muhafaza edilmiştir. Kanunda 2004 yılında yapılan değişiklik ile “Geçici Madde 3” ilave edilmiştir. Bu madde ile belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ve 1.1.2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içerisinde yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera olarak kullanımı teknik olarak mümkün olmayan yerlerin tahsis amacının değiştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun “Mera, Yaylak ve Kışlakların Korunması” başlıklı 19. maddesi ve “Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenler” başlıklı 27. maddesi ile gereği yapılacağı yerde, sağlanan imtiyazla düzen tanımazlara af getirilerek kaçak yapılar yasallaştırılmıştır. Tahsis amacı değişikliği daha önce ilgili bakanlığın Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na talebi, Maliye Bakanlığı`nın ve valiliğin uygun görüşü üzerine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılabilirken, yapılan değişiklikle ilgili müdürlüğün talebi, mera komisyonunun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine valilikçe tahsis amacı değiştirilebileceği hükmü konmuştur. Konu daha bir baskıya açık hale getirilmiştir.

2005 yılında yapılan değişiklikle “Geçici Madde 3″teki imtiyaz daha da genişletilerek tahsis amacı değişikliklerinin ot bedeli dahi alınmaksızın yapılması hükmü getirilmiştir. İşgalciler ve düzen tanımazlar bu yolla daha da ödüllendirilmiştir.

ı2

 

Kanunda 2007 yılında yapılan değişiklikle meralar için sağlanan imtiyazlara “yaylak ve kışlaklar” da dahil edilerek imtiyaz alanı genişletilmeye devam edilmiştir.

Kanunda 2008 yılında yapılan değişiklikle de tahsis amacı değişikliği imtiyazı içerisine elektrik faaliyetleri ile jeotermal kaynaklı teknolojik seralar için ihtiyaç duyulan mera, yaylak ve kışlak arazileri de dahil edilmiştir.

Mera alanları üzerindeki baskı sadece bu değişikliklerle sınırlı değildir. AKP hükümetinin 2011 yılında çıkardığı 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK ile de meralar üzerinde bir takım tehdit unsurları oluşturulmuştur. Söz konusu KHK`nın 23. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu`na “Ek Madde 4” eklenmiştir.

Buna göre köylerde inşa edilecek yapılarla ilgili olarak daha önce sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar için geçerli olan “yapı ruhsatı aranmamasına” yönelik istisna, herkesi kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca, geçici yerleşme yeri olarak uygun görülen mera, yaylak ve kışlakların ot bedeli alınmaksızın tahsis amacının değiştirilebileceği, bu alanların talep sahiplerine 29 yıla kadar tahsis edilebileceği, bu yerlerde inşa edilecek yapılara bodrum hariç 2 kata ve 200 metrekareye kadar da yapı inşaat alanına izin verileceği hükmü getirilmiştir.

Neyse ki Anayasa Mahkemesi 2012 yılında bu değişikliği iptal etmiştir. Ancak, 2013 yılında çıkarılan 6495 sayılı Bazı Kanun ve KHK`lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bu istisnalar hemen hemen aynı şekilde tekrar getirilmiştir.

Son olarak da 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete`de yayımlanan kanun ile de Bakanlar Kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacı değişikliğinin önü açılmıştır. Yapılış şekli itibarıyla adı “rantsal dönüşüm” ile özdeşleşen “kentsel dönüşüm” artık meralara kadar girmiştir. Bundan böyle meralarımızda hayvanlarımızın otlatılması yerine binalar yükselecek!

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunda ülke yüzölçümünün %56`sını (44 milyon hektar) oluşturan mera, yaylak ve kışlaklarımızın oranı günümüzde %19`a (14,6 milyon hektar) kadar gerilemiştir.

Ülkemizin yıllık kaba yem ihtiyacı 50 milyon tondur. Kaliteli kaba yem açığımız ise 14,3 milyon tondur. Türkiye 2012 yılında bir ilke imza atmış ve samanı dahi yurt dışından alır olmuştur.

Meralarımızın imara açılmaya değil, ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılmasına ihtiyacı vardır.

Anayasa Mahkemesi`nin bu olumsuzluğa dur dememesi durumunda çocuklarımız meralarda otlayan hayvanları ancak süt kamyonlarının üzerindeki resimlerde görebilecektir.

Mera ile bağlantısı kalmayan hayvanların ürünlerinden sağlık beklemek de boş bir ümit olacaktır.

Ahmet ATALIK

Ziraat Mühendisleri Odası

İstanbul Şube Başkanıİnekler ahırlara

Benzer Haberler

Türkiye’de geçen sene 536 milyar liralık vergi tahsilatı gerçekleştirilirken, belirlenen 511 milyar liralık vergi geliri hedefi aşılmış oldu. Türkiye’de geçen sene 536 milyar liralık vergi tahsilatı olurken, belirlenen 511 milyar liralık vergi geliri hedefi aşıldı. AA muhabirinin Maliye Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2017 yılında 670 milyar 749 milyon 611 bin lira vergi tahakkuk etti. Bunun yüzde 79,9’una denk […]

Yorum 
0

İl ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulmasına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararında, 2016 Ocak ayında kurulan il ve ilçe seçim kurullarının 2 yıllık görev sürelerinin 2018 Ocak ayında dolacağından, bu kurulların Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 15, 18 ve 19. maddeleri hükümleri uyarınca 2018 Ocak ayının son haftası […]

Yorum 
0

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Belirlenen Usul ve Esaslara göre, okul servis araçları öğrencileri ders başlangıcından en fazla 15 dakika önce okula teslim edecek. Resmi Gazete’nin 25 Ekim 2017 tarihli sayısında yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile İçişleri, Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarına çeşitli yetkiler verilmişti. Milli Eğitim […]

Yorum 
0

Yorumlar

İsim: E-posta: Web:Yorumunuz:


İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI Y...

İl ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulmasına […]

İSTANBUL BİR UÇTAN DİĞER UCA...

Kadıköy Life Dergisi’nin yeni sayısı yayınlandı. Her […]

ÇUKUROVA GÖÇMEN KUŞLARI AĞIR...

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarını barındıran Çukurova, […]

ATAMAD GAZETECİLER GÜNÜNDE Y...

Kısa adı ATAMAD olan Ataşehir Malatyalılar Derneği […]

POPÜLER HABERLER

Ataşehir’in yeni gözdesi: ROYAL RES...

İçinde barındırdığı Yeditepe Üniversitesi ile Ataşehir’in en […]

MODA HOME ATAŞEHİR’DE

MODA HOME ATAŞEHİR’DE Ataşehir’de her geçen gün […]

Ataşehir’in Seçim Anketi

Ataşehir’in seçim nabzını ölçüyoruz ! Bu gün […]

İlgezdi cevap verdi…

“PİŞMANIM, ÖZÜR DİLİYORUM” Battal İlgezdi son günlerde […]

İmar İskan’da 2. perde

İmar İskan Blokları’nın kaderini belirleyecek olan ‘Ataşehir-Şerifali […]

Türkkeşlik Köyü Atakta

TÜRKKEŞLİK KÖYÜ ATAKTA Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı […]

“Protokol imzalanırken görüşl...

İmar İskan sakinlerinden itiraz var Geçtiğimiz ay […]