İçerenköy’e riskli alan düzenlemesi

İçerenköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alan riskli alan ilan edildi. İçerenköy Mahallesi aynı zamanda Türkiye’nin en büyük mahallesi olma özelliğini de taşıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 25.03.2015 tarihli ve 2120 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 08.04.2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bakanlar Kurulu’nun karar sayısı 2015/7564 olup 31.05.2015 tarihli ve 29372 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Riskli alan ilan edilen alanın kroki ve koordinatı aşağıda olup 31.05.2015 tarihli ve 29372 sayılı Resmi Gazete’den de ulaşılabilir.

 

 

bbbaaaa

aaasss

 

RİSKLİ ALAN TESPİTİ NASIL YAPILIR?

 Riskli alan kararı; 6306 sayılı yasa kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından alınır. Riskli alan;

  • Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,
  • Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,
  • Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını,
  • Alanın varsa uygulama imar planını,
  • Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,
  • Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,
  • Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde yerbilimsel etüd raporunu,
  • Alanın özelliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenecek sair bilgi ve belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kurulu’na sunulur.

TOKİ veya İdareler (belediyeler yada il özel idareleri) yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan riskli alan tespit talebinde bulunabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak inceleme sonucunda uygun görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kurulu’na sunulur. 

Gerçek yada özel hukuk tüzel kişileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan riskli alan tespit talebinde bulunabilir. Riskli alan belirlenmesi için bu alanda taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan veya İdareden (belediyeler yada il özel idareleri) riskli alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye (belediyeler yada il özel idareleri) yapılacak talepler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak inceleme sonucunda uygun görülen talepler; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak, teklif olarak Bakanlar Kurulu’na sunulur.

Her üç yöntemde de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı riskli alana ilişkin görüşünü on beş gün içerisinde bildirir.

Tüm bu işlemlerden sonra Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilir.

RİSKLİ ALAN İLANINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ VE YÖNTEMİ 

Riskli alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İdare (belediyeler, il özel idareleri vs.) tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü de alınarak belirlenen ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan alandır. 

Riskli alan olarak ilan edilen bölgedeki tüm yapıların eğer varsa tapularına şerh konur ve mal sahiplerinin herhangi bir işlem yapması engellenerek bu yapılar için yıkım kararı çıkartılır.

Riskli alandaki bir yapı risksiz bir bina olsa bile, uygulama bütünlüğü için yıkımına karar verilebilir.

Ayrıca “riskli alan” edilen bölgedeki halihazırdaki imar ve yapılaşma işlemleri de durdurulabilir ve eğer gerekli görülürse mahalle tamamen başka bir alana taşınabilir. Bununla birlikte halihazırdaki kiracılar için, devlet geçici konut temin edebilir ya da kira yardımında bulunabilir.

Bir alanın riskli alan ilan edilip edilmeyeceğine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilir.

Bakanlar Kurulu’nun riskli alan ilanı ile ilgili kararı da sonuçta bir idari işlemdir ve bu kararlara karşı da iptal davası açılabilir. Danıştay Kanunu’nun 24. maddesi gereğince[1], açılacak iptal davası Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir karara karşı açılacağı için Danıştay’da açılması gereklidir.

 

İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ GENEL OLARAK 60 GÜNDÜR. ANCAK 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN’UN KAPSAMINDA OLAN DAVALAR İÇİN DAVA AÇMA SÜRESİ 30 GÜNDÜR. 

DAVA AÇMA SÜRESİ RİSKLİ ALAN KARARININ RESMİ GAZETE’DE İLANI İLE BAŞLAR.

İlgililer riskli alan kararına dayanılarak Belediyeler tarafından yapılan idari işlemlere karşılık da yine, tebliğinden itibaren dava açarken, süresi geçmiş bile olsa riskli alan kararını yeniden dava konusu yapabilecektir.

EMEKEVLER İÇİN BELEDİYEDEN ÇAĞRI

EMEKEVLER İÇİN BELEDİYEDEN ÇAĞRI

Ataşehir Belediyesi, Emekevler Kentsel Dönüşüm Projesi’nde son başvuru tarihinin 30 Haziran 2015 olduğunu açıkladı. Ataşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşümle ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle :

 

“İlçemiz Emekevler Bölgesindeki kentsel dönüşüm kapsamında inşaat faaliyetlerimiz devam etmekte ve anılan projede hak sahipliği tespit işlemleri sürdürülmektedir.

Gecekondusu yıkılmakla beraber, hak sahiplerine gerek 2981 sayılı Yasa ve gerekse 775 sayılı Gecekondu Yasası gereği konut tahsis edilebilmesi için, durumlarına uygun gerekli evraklarla birlikte 30.06.2015 tarihine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Hak sahiplerinin 30.06.2015 tarihine kadar belgelerini eksiksiz hazırlayıp Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri, aksi halde yoğun talep nedeniyle inşa edilen konutlardaki kontenjanın dolması halinde bu projeden tahsis talepleri karşılanamayacağından, ileride yapılacak yeni projelerde değerlendirilmesi zorunluluk arz edecektir.

Bu nedenle belirlenen süre içerisinde müracaatların yapılması gerekli ve zorunludur.

Mayıs ayı son toplantısı tartışmalı geçti

Mayıs ayı son toplantısı tartışmalı geçti

 

Ataşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısının 3’üncü birleşiminde Başkan Vekili Sadi Özata başkanlığında toplandı.

ABM2

‘Anneler Günü’ nedeniyle gündem dışı söz alan AK parti Meclis üyesi Neslihan Yurtdagül; “ Annelerin birlikteliği, akan kanı durduracak önemli bir fırsat sunmaktadır. Diyarbakır’da yüreği evladı için çarpan bir anneyi, Konya’da, Edirne’de yavrusu için tutuşan bir anneden daha iyi kim anlayabilir? Şimdi şefkat diliyle konuşan annelerimizin seslerini birlikte daha gür yükseltmelerinin vaktidir. Çünkü merhametin dili ve yüreğin sesinin önünde hiçbir zulüm ve şiddet ayakta duramaz. Acının olgunlaştırdığı yüreklerde, barış için verilen mücadelenin en önemli unsuru olacaktır. Hepinizin anneler gününü bu ışığın verdiği güç ve sorumluluk bilinciyle kutluyorum” dedi.

ABM3

Avrupa Günü ile ilgili söz alan AK Parti Meclis üyesi Yıldız Pektaş; “ Tüm vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşerilerimizin ve tüm Avrupa halklarının Avrupa Günü’nü kutluyor ve Avrupa Birliği projesinin ön gördüğü üzere barış, esenlik ve refah dolu bir gün diliyorum” diye söyledi.

 

Daha sonra tartışmaların yaşandığı gündem maddelerin görüşülmesine geçildi.

1 ve 2’nci maddede yer alan 2014 Mali Yılı kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen; Gider 365 milyon, Gelir 330 milyon, borçlanma 35 milyon ve 2014 Mali Yılı Taşınır kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen; Gider 296 milyon, Gelir 281 milyon, borçlanma 15 milyon olarak öngörüldüğü şekliyle oyçokluğu ile kabul edildi.

ABM4

Belediyenin gelirlerini arttırmak amacıyla 3 ve 4’ncü maddelerindeki taşınmazların satışı ile ilgili tartışmalarda AK parti Meclis üyesi İsmail Levent’in; “ Satılan arsaların takas yoluyla yeşil alanı olmayan mahaller için kullanılabilir. Bu satışları kesinlikle onaylayamıyoruz. Net olarak söylüyorum. Satışlar devam ederse Gezi olayları başlar. Bunun üzerinde duracağız ve kesinlikle sattırmayacağız” söylemesi üzerine Abdullah Der ;” Gezi bizim işimiz” diyerek cevap verdi.

ABM5

Malatya İli Arguvan İlçesi, Sinop İli Gerze İlçesi ve Erzurum İli Çat İlçesi belediyelerine hibe edilen araçlarla ilgili Ak Parti gurubu; gereklimi? Neden Ataşehir için kullanmıyoruz? Sorularına karşılık, CHP gurup sözcüsü İlhami Yılmaz; “Bu araçlar eski.  Elimizde kaldığı sürece yük olmaktan öte faydası yok” diye söyledi.

ABM6

Araçların hibe edildiği belediyelerin hangisi CHP’li, hangisi AK Partili diye soran AK Parti Meclis üyesi Seçkin Koç;  Masasına konulan gazetenin manşetinde CHP İstanbul 1.Bölge Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin “Paranın padişahlığını, yobazın karanlığını yıkacağız” yazılı reklamını meclis üyelerine gösterip,  ısrarla getirip gözümüzün önüne koyuyorlar diyerek tepkisini dile getirdi.

ABM9

AK Parti gurubu sözcüsü Arzkı; “Ataşehir Belediyesi kendi kültür merkezini bitirmek yerine, Arguvan İlçesine 3-4 milyon lirayla Kültür merkezi yapmak için meclisten karar çıkardı. Sanırım başkan bir sonraki seçimlerde Arguvan’a belediye başkanı olacak” ifadesini kullandı.

Gündemde bulunan 11 maddenin 5 ve 8’nci maddeleri oybirliği, diğer maddeler AK Parti gurubunun muhalefetine rağmen CHP gurubunun oyları ile kabul edildi.

Meclis Başkanı Sadi Özata; Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından 1 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’da toplanmak üzere birleşimi kapattı.

 

 

 

AK Parti Ataşehir SKM açıldı

AK Parti Ataşehir SKM açıldı

AK Parti Ataşehir İlçe Teşkilatı Ataşehir Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını coşkulu bir törenle gerçekleştirdi.

Bostancı Dudulu Caddesi Ekincioğlu Sokak’ta bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi açılış törenine; AK Parti İstanbul İl Başkanı Dr.Selim Temurci, İl Başkan Yardımcısı Muharrem Ödemiş, İstanbul AK Parti Milletvekilleri İsmet Uçma ve Bilal Macit, Ataşehir İlçe Başkanı M. Naim Yağcı, Ak Parti Ataşehir Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yurtdagül, Gençlik Kolları, AK Parti Ataşehir Belediye Meclis Üyeleri, Ataşehir SKM Başkanı Sinan Ayrancı,  İlçe teşkilatı ve partililer katıldı.

Koordinasyon Merkezini ziyaret eden İl Başkanı Temurci, buradaki yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

ASKM2

Törende ilk konuşan İlçe Başkanı Yağcı şunları söyledi. “Bugün açılışını yapmış olduğumuz Ataşehir Seçim Koordinasyon Merkezimizin öncelikle ilçemize, partimize, ülkemize, milletimize ve geleceğimize hayırlar getirmesini diliyorum.  Seçim çalışmalarımızı başlattık. Yeni ve güçlü Türkiye için yeniden buradan yolla çıkıyoruz. Daha kararlı bir şekilde Ataşehir’i hane,  hane, sokak, sokak, mahalle, mahalle hep beraber gezeceğiz, koşturacağız. Ataşehir’de dil, din, ırk ve mezhep ayırımı yapmadan herkese ulaşmaya gayret edeceğiz, gönüllerimizi açacağız. 7 Haziran seçimlerimiz durağımız olacak. Bu seçimi inşallah başarıyla tamamlayıp sonrasında 2019 yollarına düşeceğiz. Ataşehir teşkilatıma güvendiğimi, İl başkanımın huzurunda inşallah sayın başbakanımıza buradan 4 yüz milletvekiline en büyük katkıyı sunmak üzere verdiğimizi ifade ediyorum ” diye konuştu.

Daha sonra AK Parti milletvekili adayları Bilal Macit, İsmet Uçma, Erkan Kandemir ve Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu yaptıkları kısa konuşmalarında partilileri selamlayarak, seçim çalışmalarında başarı dileklerini sundular.

ASKM5

Son olarak konuşan İstanbul İl Başkanı Temurci; “Önümüzde çok önemli bir seçim var. Çok şey duyuyorsunuz, çok şey duyuyoruz. AK Parti İstanbul için, Türkiye için önemli. AK Parti bu ülkede adı sanı ne olursa olsun Alevi Kardeşlerim, Kürt kardeşlerim için önemli çünkü onların haklarını teslim etti. Şu an İstanbul’da seçilebilecek yerlerde hem açık hem de kapalı milletvekillerimiz var. İçimizde gayrimüslim kardeşlerimiz var. Niye böyle bir giriş yaptım? Çünkü biz gerçekten birlikte Türkiye’yiz.  AK Parti bu ülkenin ve milletin çimentosudur” dedi.

ASKM1

AK Parti olmazsa çözüm süreci olmaz diyen Temurci konuşmasına şöyle devam etti: “Çünkü 2005 yılında Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Meydanı’nda; “Yeter artık insanlarımız ölmesin diye ben baldıran zehiri bile olsa içerim, yeter ki bu sorun çözülsün” diyerek, milli birlik ve kardeşlik projesini başlattı. Biz şuanda İstanbul’da, burada, özellikle Ataşehir’de, HDP’li Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Herkese sesleniyorum. AK Parti ve Kürt kardeşlerim arasında bir vefa ve bir samimiyet vardır. Korkutarak, onları iterek siyaset yapan kadroya şunu söylüyoruz. Güneydoğu’da benim askerime kurşun sıkana terörist diyemeyenler, İstanbul’da alnı secdeye giden ve kıblemiz aynı olan insanlardan oy isteyemezler. Biz yola çıkarken bu milleti, milletin değerlerini baş tacı yaparak yola çıktık. 13 yıl önce “dışarı, dışarı” diye bağırılanları bu gün içeri göndereceğiz. Bu millete sevgisi ve sevdası olanlar hizmet edebilirler” diye söyledi.

 

Temurci, Bostancı- Dudulu Metro Hattının bir hafta içinde ihaleye çıkacağını belirterek, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü diyerek konuşmasını bitirdi.

ASKM6

Konuşmaların ardından protokol ve yeni evlenen bir çiftin de katılımı ile kurdele kesilerek AK Parti Ataşehir Seçim Koordinasyon Merkezi hizmete açıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci törene katılan gelin ve damada altın taktı.

 

Karayalçın; “Muhtarlar ricacı konumdan çıkarılmalı”

Karayalçın; “Muhtarlar ricacı konumdan çıkarılmalı”

 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, Anadolu Yakası mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Kartal Vesta Restaurantta verilen kahvaltılı toplantıya, CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, İl Başkan yardımcıları, CHP Milletvekilleri, Akif Hamza Çebi, İhsan Özkes, Kadir Gökmen Öğüt,CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ve Anadolu Yakası mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Karayalçın; “ Muhtarlar gerçek anlamda demokrasi kahramanlarıdır. Merkezi ve kamu yönetimi sistemi içinde hak ettikleri yeri bulamıyorlar. Bu soruna iki cepheden yaklaşmakta yarar vardır. Birincisi muhtarların temsil ve görev yetkileri, ikincisi özlük haklarına ilişkindir” dedi.

MU3

Karayalçın muhtarlarla ilgili sorunları kısaca şöyle özetledi:

Muhtarların temsil görev ve yetkileri:

Muhtarlar bugün itibariyle yetkisiz görevli durumumdadırlar. Ricacı konumdan çıkamamakta, mülki makamlar karşısında hak ettikleri saygıyı görememekte, üstelik de ciddi siyasi baskılara muhatap olmaktadırlar. Bunun nedeni, muhtarlara ilişkin mevzuatın demokratik bir temele dayanmamasıdır. Biz CHP olarak muhtarların, köy ve mahallenin yaşamı hakkında temel belirleyici olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu söylemin hayata geçmesinin yolu ise muhtarların, belediye ve il genel meclislerinde,  kendi köy ve mahallelerini ilgilendiren konularda, veto hakkına sahip, oy kullanabilen üye konumuna getirilmeleridir.

MU5

Muhtarların özlük hakları ve statüleri:

Muhtar devlet memuru mudur, değil midir, daha bu sorunun cevabı bile verilmemiştir. Suç işlemesi halinde kamu görevlisi olarak yargılanan muhtar, mali haklar bakımından aynı statüde görülmemektedir.  Biz CHP olarak söz veriyoruz. Bizim anlayışımıza göre muhtar ödeneği 6 bin göstergeden 15 bin göstergeye çıkartılmalı ve gelirleri yükseltilmelidir. Muhtarların SGK prim borçları ve ödemeleri devlet tarafından üstlenilmelidir. Muhtarların mekân, araç, gereç, sabit yönetim ve işletme giderleri ilgili belediyeler tarafından karşılanmalıdır. Bu sözler CHP’nin sözleridir. İktidarda uygulayacağımız politikaların taahhütüdür. Söz uçar yazı kalır. Bunları söylemekle yetinmiyoruz. Size dağıttığımız kitapçıkla yazılı taahhütte bulunuyoruz. Bunları iktidarımızda uygulayacağız. Biz muhtarları mahalle gereksinimlerini karşılayacak, halkın katılımını sağlayacak demokrasi öncüleri olarak görüyoruz. Bu öncülerle birlikte çalışmak, onların sorunlarını çözmek, CHP’nin demokrasi anlayışının bir gereğidir” diye konuştu.

 

 

 

 

 

“Ülkemin güzel ve özgür geleceği için çalışacağım”

“Ülkemin güzel ve özgür geleceği için çalışacağım”

 

CHP İstanbul Milletvekili adayları tanıtım toplantısından sonra Ataşehir Yerel Basın temsilcileriyle bir araya gelen İstanbul 1.Bölge 2.sıra Milletvekili adayı Gamze Akkuş İlgezdi;

Sanatçı kimliği ile halkla bire bir iletişim kurmanın ve siyaset bilimi eğitimini almanın bu başarıda etkili olduğunu söyledi.          

Akkuş İlgezdi; “Kadınların birçok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Hem ritim anlamında hem istikrarlı kaliteli siyaset yapmak anlamında parlamentoya girecek kadın arkadaşlarımla çok güzel şeyler üreteceğimize inanıyorum” dedi.

GA1

Akkuş İlgezdi; Ön seçimde birinci sırada seçilmesi ile ilgili şunları söyledi. “Böyle bir düşünce taşımadım. Çalışmalarımı yürütürken ben CHP’nin çatısı altındaki aday adayı arkadaşlarımla yarışmayı etik bulmadım. Bu yola çıkarken biz birbirimizin rakibi değil diğer siyasi erkin rakibi olmalıyız dedim ve çalışmamı ona göre yürüttüm.”

 GA3

Akkuş İlgezdi; Ön seçimde Genel Başkandan sonra en fazla oyu alan aday olması ile ilgili soruya da: “Hangi oyla gelirsen gel mecliste mücadeleni vereceksin. Ona inanıyorum. Tabi ki mutlu oldum. Öncelikle kadınlar adına çok mutlu oldum. Benim birinci gelmem bizde varız ve belki de en çok kadınların desteği ile varlığım orada yer buldu. Kadın mücadelesi mecliste en temel dayanaklardan biri olacağını her zaman söylüyorum.  Bu başarının vesilesi, toplum kadınla ilgili çok büyük bir duyarlılık içinde. Belki o haykırışın sesi oldum bir kadın olarak. Kişisel özelliklerim de sanırım gönülden, yürekten konuşmamın veya kendi yıllardır birikimimi birleştirmemin vesile olduğunu da düşünüyorum. Ticaret yapan biri değil, halka hizmet eden biriyim. 21 yaşımdan beri halkla bire bir temas halinde olan ilişkilerimin önemli olduğunu düşünüyorum.  4 yıl siyaset bilimi eğitimini aldım. Yüksek Lisans ve Doktoramı yaptım.  Sanatçı kimliğim, halkla yakın temas kurmam sonucunda, bu kadar malzeme birleşince, birde halkımın geldiği nokta da duyarlı olduğu kadın konusu da sanırım bu başarıyı sağlamama vesile oldu” diye cevapladı.

 

Akkuş İlgezdi son olarak; “Biz hepimiz eşitiz. Hangi oyla geldiğimizin önemi yok bence. Önemli olan bu yapı içinde doğru, ülkemizin güzel günleri ve özgür geleceği için mücadele sergilemektir” diye konuştu. 

 

 

 

2014 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

2014 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

 

Ataşehir Belediye Meclisi Nisan ayı 4.üncü birleşiminde Başkan Sadi Özata başkanlığında toplanarak 2014 yılı Faaliyet Raporunu görüştü.

Gündemde bulunan Ardahan İli Hanak İlçesi ile Tunceli İli Nazimiye İlçesi belediyelerine araç hibe edilmesi ile ilgili raporlar AK Parti muhalefetine karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha sonra 2014 yılı Faaliyet Rapor ile ilgili madde gündem alındı. Meclis Başkan Sadi Özata’nın önerisiyle grup sözcülerine 10’ar, kişilere 5’er dakika konuşma sınırı getirildi.

Gruplar adına ilk sözü CHP grup sözcüsü İlhami Yılmaz aldı. Yılmaz; ”Bizler, Sermaye gelirleri Ataşehir belediyesinin yeni kurum olmasının avantajlarından yararlanarak, çağın gereklerine uygun olarak tesis ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Şeffaflığı ve hesap verilebilirliği, paylaşımcı ve hoşgörülü çağdaş yönetimin temel ilkesi olarak kabul ederek yola çıktık. Ataşehirlilerin sahiplendiği bir yönetim olmasının gururunu yaşıyoruz” dedi.

AFA1

Belediyeler kanunu ile ilgili bilgi veren Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti. “Hazırlanan Faaliyet Raporumuz hesap verme sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görülmekle birlikte 2014 yılı için hazırlanan bütçe ve performans göstergeleri değerlendirilmiş ve sapmalara ilişkin açıklamalara da yer verilmiştir.  ‘gelecek burada’ sloganından hareketle Ataşehir’de çağdaş yaşamaya, katılımcılığa, halkla bütünleşmeye ve insan odaklı yönetim anlayışımızla güzel bir kent inşa etmek ve yaşam kalitesini daha da iyileştirmek üzere söz verdiğimizi ve yaptığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.  Bir taraftan rutin belediyecilik hizmetlerini aksatmadan yerine getirirken, aynı zamanda kent yaşamı içerisinde ortaya çıkan ve yeni ihtiyaçlara da yanıt veren sosyal, kültürel projeler üreterek çalışmalarımıza devam etmekteyiz” diye söyledi.

İmar planlarına, yapımı devam eden projelerle ilgili bilgiler veren Yılmaz; “ Bu anlamda belediyecilik anlayışımız gereği tüm yasal gerekleri yerine getirerek hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde 2014 yılı faaliyet raporumuzu en iyi şekilde hazırlayarak sizlere sunmuş bulunmaktayız” diye konuştu.

AK Parti grubu adına söz alan Saim Başkan; 14 madde olarak hazırladığı eleştiri raporunda şu ifadelere yer verdi. “2014 yılı için hazırlanan stratejik plan ve performans programına baktığımızda belediyemiz düşündüğü ve uygulamaya sokmayı planladığı birçok faaliyeti yerine getirmemiştir.  Örneğin; Kültür Merkezleri yapmak, Prestij Meydanları ve Prestij Yolları yapmak, Su Sporları Merkezi, Kültür Sanat ve Kongre Merkezi, Çok Amaçlı Evlendirme Binası, AB Bilgi evleri… Bu liste uzayıp gidiyor.”

AFA2

 

Başkan; eleştirilerine şöyle devam etti. “ Performans programında personel artışlarının sözleşmeli personelde olacağı planlanmasına rağmen memur istihdamına öncelik verilmiştir.

 2014 Mali Yılı Gelir bütçesinde 81.000.000,00 TL bütçelenmişken, gerçekleşme ise 48.130.192,84 TL olmuştur. Bunun sebebi nedir?

Belediyemizin faaliyet raporunda belediye hizmet binaları için kiralanan yerlere ödemelerin yapıldığı görülmektedir. Belediyemiz 6.yılında hala kendi hizmet binalarına taşınamamış ve kiralama ile işlem yürütmektedir.

2014 yılı performans kitapçığında yazılı olan ATAKART projesini hayata geçirmek konusunda neden gecikme yaşanmıştır?

Yine belediye başkanımızın 2009 yılından şimdiye kadar seçim vaadi olarak STK’lara yer verilmesi konusunda neden adım atılmamıştır?

Bu tespitlerimizin belediyemize 2015 ve 2019 yılları arasında yapacağı iş ve işlemlere ışık tutacağına inanıyoruz” diye konuştu.

 

Faaliyet Raporu üzerinde tek görüş belirtmek üzere söz alan AK Parti meclis Üyesi Mikail Bektaş; ” Bu faaliyet raporunda, Spor Komplekslerinin, Kültür Merkezlerinin, kent Meydanlarının, Prestij caddelerinin ve İmar Planlarının yapıldığı bir ilçede yatırımların başlayıp hızla devam ettiğini açıklayan bir faaliyet raporu olmasını arzu ederdik. Belediyemiz engelliler hususunda kendi üzerine düşen sorumlulukları dernek ve vakıflar üzerine yüklemiş, sosyal sorumluluk projeleri adı altında geçici çözümler üretmiş, kalıcı eser anlamında Engelli vatandaşlarımızın yararlanacağı bir tesis yapmamıştır” diye konuştu.

AFA4

Bektaş konuşmasını şöyle tamamladı. “ Sonuç olarak bu tespit ve telkinlerimiz Ataşehir halkımızın yararına ve ihtiyacı olan hususlardır. Amacımız doğrultusunda görev süremiz döneminde Ataşehir’e kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Sloganımız Yeni Türkiye Yeni Ataşehir olmalıdır.”

Yapılan eleştirilere cevap vermek için kürsüye gelen Belediye Başkanı Battal İlgezdi ; “ Büyükşehir’i hiç Ataşehir’de gören var mı? Sadece ana arterleri yapıyorlar,  başka bir hizmeti yok.  6 yıllık sürede bir kuruş yardımlarını görmedik. Biz para istemedik, asfaltta istemedik. Sadece planlarımızı çıkarmalarını istedik. Onu da yapmadılar. Dileğimiz Yeni Sahra ve Barbaros Mahalleleri Fikirtepe gibi olmasın. Dört yıldır orada müteahhit perişan, mal sahibi perişan. Onun için bu planların bir an evvel çıkması gerekir. Eğer çıkarmazlarsa dün 5 bin kişi ile gittik, şimdi 25 bin kişi ile Büyükşehir belediyesine gideriz. Bizim için problem yok” diye konuştu.

İlgezdi; Çalışmalar ile ilgili eleştirilere de :  “ Faaliyet raporları yasalara göre yapılır. Kafadan yapılmaz. Burada kesin hesap yok. Mayıs ayında kesin hesabı konuşacağız.  Ben başkan olmadan önce Örnek mahallesinin çöpleri 3 günde bir,  Ferhatpaşa’da 7günde bir, Mustafa Kemal Mahallesinde 15 günde bir alıyorlardı. Ben bu mahalleleri AK Parti belediyelerinden teslim aldım. Çöp toplamasını beceremeyen bir iktidar hangi yatırımı yaptı Ataşehir’e. Şu an bu mahalleler de çöpler düzenli olarak toplanıyor. Örnek mahallesindeki ana arteri bana versinler hemen yapayım. Ben başkan olduğumda Ferhatpaşa mahallesindeki evleri su basıyordu. Şu an Ferhatpaşa mahallesinde su evleri basmıyor. Şu an bu mahallemizin Sağlık ve Gençlik Merkezi ve 30 bin m2 lik parkı var. Örnek mahallesi Kültür merkezi yerini vatandaşın biri işgal etmişti. Oraya kültür merkezi yaptık. Fena mı yaptık. Gerçekçi olalım.  Bu kent dün ne idi, bugün nasıl ona bakalım” dedi.

AFA5

İlgezdi konuşmasına şöyle devam etti. “ Bizim anlayışımızda dil, din, ırk ve mezhep farkı yok. Herkese aynı mesafedeyiz. Öyle olmaya da devam edeceğiz. Kültür Merkezlerin yapımı devam ediyor. Yalnız Kemal Sunal Kültür merkezi konusunda Büyükşehirle sorun yaşıyoruz. Deniz Gezmiş Parkının yanına bir Kültür Merkezi projemiz var. İhalesi Yapılacak. STK’lara Atatürk mahallesinde yer vereceğim. 16 proje söyledim. Gerçekçi olalım. Bunlardan biri hariç hepsini bitireceğim.  Kentin menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız. İnandığımız ve doğru bulduğumuz işleri yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden bir şey rica ediyorum. Gelin ortak bir anlayışla Ataşehir’in sorunlarını birlikte çözelim” teklifinde bulundu.

Konuşmalardan sonra ad okunarak yapılan açık oylamada AK parti grubunun 15 ret oyuna karşı CHP grubunu 22 oyu ile Faaliyet Raporu kabul edildi.

Nisan ayının 5’inci birleşiminde gündemde bulunan 6 rapor üzerinde görüşmeler yapıldı.  Yapılan konuşmalar sonucunda AK Parti’nin muhalefetine karşılık CHP’nin oylarıyla bu 6 rapor komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Başkan Sadi Özata, 04.05.2015 Pazartesi günü saat 16.00 da toplanmak üzere oturumu kapattı.

 

 

Ataşehir Belediye Meclisi Nisan mesaisi başladı

Ataşehir Belediye Meclisi Nisan mesaisi başladı

 

Ataşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumu, Meclis 1.Başkan Vekili Sadi Özata başkanlığında açıldı.

Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri hocaları Yrd.Doç.Dr. Seda Bostancı ile birlikte meclis başkan vekili Sadi Özata ve AK Parti ile CHP guruplarını ziyaret ederek meclisin çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

AME3

Gündem dışı söz alan CHP grup sözcüsü İlhami Yılmaz ve AK Parti grup sözcüsü M.Cevat Arzık gurupları adına geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırılarını kınadılar.

Denetim kurulu raporunun okunmasından sonra gündem maddelerine geçilerek encümen ve ihtisas komisyonlarında görev alacak üyeler için seçim yapıldı.

AME2

Kapalı zarf usulü ile yapılan encümen üyeleri için CHP’den Meryem Gülsen Atlıhan, Fevzi Ağaçdalı ve Merdan Özer, AK Parti’den ise Saim Başkan aday gösterildi. Oylama sonucunda 23′er oy alan Meryem Gülsen Atlıhan, Fevzi Ağaçdalı ve Merdan Özer encümen üyesi olarak seçildi. AK Parti’nin adayı Saim Başkan ise 15 oy aldı.

 

Meclis İhtisas Komisyonları için üye seçimi ise açık oylama ile yapıldı.
Komisyon üyeleri şu şekilde oluştu:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Cemal Şerifoğlu (CHP), Ezgi Kalender (CHP), Kenan Demir (CHP), Haluk Sadıkoğlu (AK Parti), Mehmet Korkmaz (AK Parti).

Plan ve Bütçe Komisyonu: Fevzi Ağaçdalı (CHP), T. Orhan Akın (CHP), Ekrem Köse (CHP), Saim Başkan  (AK Parti), Mükayil Bektaş (AK Parti).

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Ali Haydar Güneş (CHP), Alpay Arslan(CHP), Süleyman Karadağ (CHP), Şerif Toğ (AK Parti), İsmail Levent (AK Parti).

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Ekrem Köse (CHP), Ezgi Kalender (CHP), Arif Kuşcu (CHP), M. Emin Özkaya (AK Parti), Kaya Sönmez (AK Parti).

Hukuk Komisyonu: Meryem Gülsen Atlıhan (CHP), Ali Rıza Işık(CHP) , İnan Bektaş(CHP) , Civan Gündoğdu (AK Parti), Mahmut Yürük (AK Parti).

Tarife Komisyonu: M: Kemal Aldoğan (CHP), A: Rıza Işık(CHP) , Alpay Arslan (CHP), Müjdat Çalış (AK Parti), İsmail Levent (AK Parti).

Avrupa Birliği Komisyonu: A: Haydar Güneş(CHP), T. Orhan Akın(CHP), Merdan Özer (CHP), Seçkin Koç (AK Parti), Yıldız Pektaş (AK Parti).

Kadın, Sosyal Yardımlaşma Komisyonu: Ezgi Kalender (CHP), Meryem Gülsen Atlıhan (CHP), T. Orhan Akın (CHP), Neslihan Yurdagül (AK Parti), Yıldız Pektaş (AK Parti).

Engelliler Komisyonu: Adnan Yılmaz (CHP), Süleyman Karadağ(CHP), Arif Kuşcu(CHP), Şerif Toğ (AK Parti), Mehmet Korkmaz (AK Parti).

Gündemde bulunan 15 maddeden 12 ve 13. Maddeler oyçokluğu, diğer 13 madde de oybirliği ile ilgili komisyonlara gönderilmesine karar verildi.

 

Ataşehir’de oy oranları belli oldu

Ataşehir’de oy oranları belli oldu

İstanbul 1.Bölge milletvekili aday adayların kesin olmayan sonuçlara göre Ataşehir’de aldıkları oy oranları belli oldu.

Katılımın istenilen düzeyde gerçekleşmediği ön seçimde, oy sayımının 02.00 itibarile sona ermesi sonucunda aday adaylardan ilk 34 kişinin aldıkları oy oranları şöyle gerçekleşti.

SIRA NO ADAY İSMİ ALDIĞI OY
1 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ 4.733
2 BARIŞ YARKADAŞ 3.849
3 ONURSAL ADIGÜZEL 3.481
4 OĞUZ KAAN SALICI 3.067
5 MAHMUT TANAL 3.000
6 ALİ ÖZCAN 2.567
7 KADİR GÖKMEN ÖĞÜT 2.365
8 ERKAN BAŞBOĞA 2.198
9 HÜSEYİN ÇULHA 2.139
10 İLKAY ORHAN 2.116
11 CEM HAYDAR BEKTAŞ 2.007
12 FAHRETTİN KAYHAN 1.953
13 SÜLEYMAN GÜZEL 1.693
14 NECDET SARAÇ 1.600
15 BERHAN ŞİMŞEK 1.559
16 MEHTAP DÜZOVA 1.541
17 MUSA BULUT 1.596
18 DOĞAN ÇAKMAK 1.492
19 İRFAN KARACAN 1.492
20 İRFAN HÜSEYİN YILDIZ 1.449
21 CAFER AKTÜRK 1.448
22 OZAN DEMİR 1.435
23 ÖZGEN NAMA 1.415
24 BİRSEN DURSUN DEMİREL 1.401
25 ALİ KAHRİMAN 1.401
26 MUSTAFA CAN ATAKLI 1.381
27 DOĞAN TEKEL 1.309
28 METİN AĞIRMAN 1.303
29 MUSTAFA KUL 1.294
30 ŞİNASİ YILMAZ 1.232
31 AYLA YILDIRIM 1.187
32 NUH TOLGA YARMAN 1.174
33 ULAŞ KILIÇ 1.171
34 HÜSEYİN TURGUT 1.146

 

Kesin olmayan ön seçim sonuçları açıklandı

Kesin olmayan ön seçim sonuçları açıklandı

 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Elif Uluğ, kesin olmayan ön seçim sonuçlarını açıkladı. Kesin sonuçlar ise itiraz süresinin sona ermesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak.

İstanbul’un 39 ilçesinde 1060 sandıkta gerçekleştirilen ön seçimlerin kesin olmayan sonuçları bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı gerçekleştirilen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’un 1.Seçim Bölgesinde ön seçim adaylarının aldığı oylar ve sıralamaları şöyle;

SIRA NO ADAY İSMİ ALDIĞI OY
1 GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ 25.520
2 BARIŞ YARKADAŞ 25.496
3 MAHMUT TANAL 22.680
4 OĞUZ KAAN SALICI 19.586
5 ONURSAL ADIGÜZEL 18.122
6 ALİ ÖZCAN 18.023
7 METİN AĞIRMAN 16.583
8 KADİR GÖKMEN ÖĞÜT 15.475
9 CEM HAYDAR BEKTAŞ 15.437
10 BİRSEN DEMİREL 13.410
11 İRFAN KARACAN 13.376
12 BERHAN ŞİMŞEK 13.372
13 DERYA ŞENTÜRK 12.191
14 MUSTAFA CAN ATAKLI 11.931
15 NECDET SARAÇ 10.861
16 HASAN UZUNYAYLA 10.829
17 OSMAN TANEY KORUTÜRK 10.769
18 İLKAY ORHAN 10.700
19 ERKAN BAŞBOĞA 10.338
20 NURETTİN SARIBAL 10.127
21 İRFAN YILDIZ 9.853
22 HÜSNİYE KAYA 9.770
23 ÖZGEN NAMA 9.582
24 SÜLEYMAN GÜZEL 9.582
25 FATMA NUR SERTER 9.434
26 YAŞAR HASAN YALÇINKAYA 8.955
27 DOĞAN ÇAKMAK 8.947
28 FAHRETTİN KAYHAN 8.762
29 UMUT ÇAKIR 8.553
30 ALİ KAHRİMAN 8.399

 

CHP’de ön seçim heyecanı

CHP’de ön seçim heyecanı

 

CHP Parti Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Türkiye’nin 45 seçim bölgesinde ön seçim yaptı.

 İstanbul 1.Bölgede en çok üyeye sahip ikinci ilçe olan Ataşehir’de Ataşehir Anadolu Lisesinde yapılan ön seçim, ilçe seçim kurulunun gözetiminde oy verme işlemi saat 08.00’da başlayıp saat 17.00’da sona erdi.

Sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için gelen üyeler destekledikleri adaylar için aday adayların numaralarının yazılı olduğu broşür, kalem, bloknot ve kartvizit dağıttılar.

G4

12.616 üyenin kayıtlı olduğu CHP Ataşehir’de sabahın ilk saatlerinden itibaren ön seçimin yapılacağı okula gelen üyeler sandıklarda her hangi bir sorun yaşanmadan oylarını rahat bir şekilde kullandılar. 63 sandıkta oy kullanan üyeler en az 13 en fazla 26 isme oy verdiler.

Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Ataşehir CHP İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak;“Dışarıdaki hareketi gördüğümüz zaman örgütümüzde güzel bir reaksiyon var. Yaşlısıyla genci ile ‘Bana bir soru soruluyor. Ben o sorunun cevabını bulmak zorundayım’ diye bir anlayışla sandık başında. Örgütümüzün iradesinin kullanması son derece partiye bir dinamizm getireceğine inanıyoruz.  Bu heyecan 7 Haziran seçimlerinde bir sonuç vereceğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte partimizin sorumlulukları çok olacaktır” dedi.

G3

Altınkaynak; “Türkiye genelinde 45 ilde 950 bin, İstanbul genelinde 220 bin civarında üyemizde büyük bir demokrasi şöleni için sandık başına gidecek. 1.Bölgede 90 bin Ataşehir’de 12.613 üye arkadaşımız 63 sandıkta iradesini belirliyor. Bu demokrasi şöleni ülkede ivme kazanacak bir başarı olacak” diye konuştu.

G2

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi oyunu kullandıktan sonra şu açıklamayı yaptı. “Uzun bir aradan sonra ö n seçim yapılıyor. Kim kazanırsa kazansın, kazanan CHP olacak. Önemli olan CHP’nin genel seçimlerde iktidar olmasıdır” dedi.

AAA1

657 Devlet memurları Kanunu engeline takılarak oy kullanamayan 1.Bölge Milletvekili aday adayı Gamze Akkuş İlgezdi kısaca şu açıklamayı yaptı. “ Katılım yoğun. Bu halkın ön seçimi ne kadar benimsediğini, yıllardır arzuladığını gösteriyor bence. CHP’liler sosyal demokrasiyi sindirmiş anlayışı olan bir örgüt yapılanmasıdır. Bu başarının ileriki tüm seçimler için partinin geleneği olarak her zaman yapılacağına ve yerleşik bir şekil alacağına inanıyorum. Yolumuz açık olsun diyorum” diye söyledi.

G1

Saat 17.00’da sandıkların açılmasıyla sandık başlarında not alan izleyicilerin yoğu ilgisi dikkat çekti. Oy sayımı gece geç saatlere kadar devam etti.

AAA

“Adaletin zaferi için iktidar olacağız”

“Adaletin zaferi için iktidar olacağız”

 

CHP İstanbul 1.Bölge Milletvekili ön seçimli aday adayı Gamze Akkuş İlgezdi; düzenlediği tanıtım kokteylinde CHP Ataşehir örgütü ile bir araya geldi.

Ataşehir Silence Otel’de verilen kokteylde konuşan Gamze Akkuş İlgezdi, kısaca özgeçmişini örgüt üyeleriyle paylaştıktan sonra şunları söyledi. “ Erenlerden, bilenlerden, gönül verenlerden öğrendim ki en değerli varlık insanmış. Bizler içinde en değerli şey zaman. ‘Zamanım insanlara feda olsun’ diyerek bu yolculuğa çıktım. Bu yolculuğa, ülkenin üzerinde 12 yıldır var olan kara bulutları dağıtmak adına çıktım.

gamze4

Ülkemiz 12 yıldır tarihin en karanlık sürecinden geçiyor. İleri demokrasi dedikleri anlayışın ardında baskıcı polis rejimi çıkıyor. Diğer taraftan çocuklarımıza yeni bir rejim tanımlanıyor. Bu yeni rejimin adı ‘’İstibdat Düzeni’. Bu gün AKP iktidarının attığı her adım, çıkarttığı her kanun, söylediği her cümle yeni İstibdat düzeninin taşlarını döşüyor dedi.
gamze örgüt

“Toplumumuzun kimyası bozuldu”

Var olan süreci Hitler dönemine benzettiğini söyleyen Akkuş İlgezdi ; “Bu gün AKP’nin parlamentodaki uygulamaları o dönemle örtüşüyor. Tüm haklarımız alındı, yüzlerce insan suçsuz yere cezaevlerinde yatırıldı. Ortadoğu’da ki savaşa ne zaman burnumuzu sokacağız diye herkes kaygılı.  Gençlerimize baktığımızda, gençlerimiz iş bulamadığı gibi, eğitimlerini düzgün yürütemedikleri gibi acaba ne zaman Ortadoğu’daki savaşa müdahil olacağız da askerliğe çağrılacağız diye bekliyorlar. Öte taraftan genç kızlarımız, mahallelerin namus bekçilerinin ne zaman hedefi olacak kaygısıyla yaşıyor. Kadın cinayetleri devam ediyor. Kadınla erkeğin fıtratında eşitlik yoktur diyen,  anasının diz kapağından tahrik olunduğunu söyleyen,  tecavüzcüyü mağdur gören bir iktidarın bu ülkenin kadınlarına vereceği hiçbir şeyi yok. Bu durum toplumun kimyasını bozdu” diye konuştu.
gamze3

“Bu topraklara barışı getirmek için iktidar olacağız”

Her şeyimizi bozdular. Şimdi de değerlerimizi bozuyorlar diyen Akkuş İlgezdi; ”Toplumun değerlerinin bozulması, o toplumun yok olması demektir. Barıştan söz ediyorlar. Güneydoğuya barış getireceğiz diyorlar.  Bakın barış getireceğim diyen kişi Gaziantep’te halkına şöyle sesleniyor. ‘Paşa paşa verin oyları, çıkarın 400 milletvekilini bu işi sorunsuz haledelim’ diyor. Alevi halkını tehdit ediyor.  Ve bu mantıkla barış getirmeye çalışıyorlar. Boyu uzun, yüreği, vicdanı kısa adamın dediği gibi, 7 Haziran’da paşa paşa sandıklara gideceğiz. Ama onu bu ülkeye diktatör olarak getirmek için değil, bu baskıcı polis rejimine, soyguna, talana hayır demek için, Anadolu’yu bu 12 yıllık karanlıktan kurtarmak için, utancımız olan çocuk gelinlere son vermek için, kadın cinayetlerine dur demek için, tüm emekçilerin sesi olmak için paşa paşa gideceğiz sandıklara. Erkek şiddetine karşı kadının, betona karşı yeşilin, sermayeye karşı emeğin, diktatörlere karşı devrimcilerin sesi olmak için gideceğiz. Bu topraklara barışı getirmek için, 7 Haziranda vurguna, talana, soyguna son vermek için iktidar olacağız. Adaletin zaferi için, alın terinin hakkı için, vicdanları ayağa kaldırmak için, barışın aşkı için, özgür bir gelecek için, geleceğimizi karartmamak için yaşasın sol, yaşasın sosyal demokrasi, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yolumuz açık olsun dostlar” diyerek konuşmasını tamamladı.

AK Parti “Buğday Çorbası” dağıttı

AK Parti “Buğday Çorbası” dağıttı

 

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı 100. Yılında Çanakkale zaferi ve Şehitleri Anma törenleri kapsamında Ataşehir’de  askerin karavana yemeği ‘Buğday Çorbası’ dağıttı.

AK Parti Ataşehir İlçe Teşkilatı, Küçükbakkalköy kapalı Pazar alanında düzenlediği etkinlikte,  cephede dağıtılan karavana yemeği “Buğday Çorbası” ile o günlerden bir asker öğününü anımsatırken; askerlerimizin Çanakkale’de hangi koşullarda savaştığını görmemizi ve vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden verip şehit düşen ecdadımızın çektiği zorlukları günümüze taşıdı.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Av. Mustafa Naim Yağcı, Kadın Kolları Başkanı Neslihan Yurtdagül, Belediye Meclis Üyesi İsmail Levent, Sinan Ayrancı, Selami Kaplan, Metin Kale’nin de aralarında bulunduğu ilçe yöneticilerinin katıldığı asker karavana yemeği “Buğday Çorbası” dağıtıldığı Çanakkale Şehitleri Anma etkinliklerine; aralarında Uz. Dr. Osman Arıkan, Gülşen Yiğit, Osman Tanrıkulu’nun olduğu AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adayları, partililer ve Ataşehirli vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlara, karavanadan “Buğday Çorbası” dağıtan Yağcı; “Askerlerin Çanakkale Savaşı sırasında yedikleri karavana yemeğini biz bu gün şehitlerimiz anısına burada dağıtıyoruz. Vatandaşlarımıza Çanakkale Savaşında askerlerimizin yemeği “Buğday Çorbası”nı dağıtıp temsili olarak o günleri yeniden yad ediyoruz. Ecdadımızı, şehitlerimizi hatırlamak adına böyle bir faaliyette bulunuyoruz. Ecdadımızın ne zor şartlarda savaştığını bir kez daha bütün vatandaşların görmesini sağlıyoruz. Belki birilerine doyurucu gelmeyebilir. Birilerine tatsız gelebilir. Ancak askerlerimiz o koşullarda bu yemeği bulduklarına seviniyorlardı. Silaha sarılıp düşmanla savaşıyorlardı. Biz buğday çorbası dağıtmayı gelenekselleştiriyoruz Ataşehir’de” diye konuştu.

 

CHP’den dayanışma gecesi

CHP’den dayanışma gecesi

 

CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı, 1. Bölge Milletvekili Aday Adaylarını tanıtmak için dayanışma gecesi düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir İlçe Başkanlığı Silence Otel’de düzenlemiş olduğu gecede İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adaylarını tanıttı.

Katılımın yüksek olduğu geceye, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Anadolu yakası İlçe Başkanları, İlçe Yöneticileri, Belediye Başkan Yardımcıları, İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayları ve çok sayıda partili katıldı.

c3

Açılış konuşmasını yapan CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak; genel seçimlere hazırlandığımız şu günlerde Cumhuriyet Halk Partililerin sokak sokak, ev ev gezdiklerini belirterek; “ CHP 950 bin üyesiyle demokrasinin provası olan ön seçime gidiyor. Bizi hor görenlerin aklı buna ermiyor. Çünkü onlar için demokrasi bir araç. Cumhuriyet Halk Partililer için demokrasi amaçtır. Demokrasi bu ülkede herkesin insanca ve kardeşçe yaşaması için önemli bir değerdir.

Zaman zaman CHP’nin zihniyetini sorgulayanların buna hakkı yoktur. CHP’nin zihniyeti 100. Yılını kutladığımız Çanakkale Savaşı ve Zaferi’dir. CHP’nin zihniyeti  “ Geldikleri gibi giderler “ diyen Mustafa Kemal’dir. CHP’nin zihniyeti Samsun’a çıkarak Kurtuluş Mücadelesini başlatan Mustafa Kemal ve yol arkadaşlarıdır. CHP’nin zihniyeti TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti’dir. CHP’nin zihniyeti bu ülkeye sosyal demokrasi getirerek herkesin insanca ve özgürce yaşamasını sağlamaktır.

Önümüzde zorlu bir seçim süreci var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi bu ülkeye özgürlükçü demokrasiye getireceğiz. Bu ülkede devrimleri gerçekleştiren bir parti olarak 7 Haziran genel seçimlerinde bu karanlık zihniyete bir dur diyeceğiz” diye konuştu.

c2

İlçe başkanından sonra konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi; “Hiç kimse Partinin üstünde değildir. Seçimi kişiler değil örgüt kazanır. Örgüt çalışırsa, birlik olursa başarıyı da yakalar. Önümüzde bir genel seçim var. Birbirinden değerli aday adaylarımız var. Kim çıkarsa çıksın genel seçimde hepimiz partimizin emrinde olacağız. Parti örgütüne güvenmeyen iradeler her zaman sandıkta kalır. CHP sol anlayışı hâkim kılmalı ve kafasını sola çevirmeli. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın demokrasi ve yaşasın sol diyorum” dedi.

c4

Gece, sahne alan sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halayların çekilmesi ile sona erdi.

 

Kılıç adaylığını açıkladı

Mahmut Kılıç “ Kimse bizi zorla Ülkücü yapmadı“

Ataşehir MHP Kurucu İlçe Başkanı Mahmut KILIÇ, yayınlamış olduğu açıklama ile, MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı olduğunu duyurdu.

Yazılı açıklama şöyle:

Kıymetli Gönüldaşlarım;

 

 

Türk Milleti’nin üzerine karabasan gibi çöken bölücü ittifakın iktidar marifeti ile güçlendiği, şımardığı, isteklerini şantajla kabul ettirdiği bir dönemi yaşamaktayız.

 

 

Bir yanda iktidarın, ‘’ Biz olmazsak ekonomi çöker, maaşlar ödenmez ’’ tehditlerine, diğer yanda ise Kandil, İmralı ve HDP üçgeninde dile getirilen ‘’barajı aşamazsak olacaklardan sorumlu değiliz’’ pervasızlığına şahit oluyoruz.

 

 

Mutlu bir azınlık, devletin imkanlarıyla servetine servet katarken, halkın büyük çoğunluğu her geçen gün daha da artan kredi kartı borçları ile hayatını idame ettirmeye çalışıyor.

 

 

‘’Alternatif yok’’ masalıyla halkı kendilerine mahkum hissettiren iktidar, yalan saltanatını sürdürmek için haksız ve hukuksuz uygulamalarına devam ediyor.

 

 

Oysa tarih şahit ki; umutların tükenmeye yüz tuttuğu yerde Türk’ün adalet ve kahramanlıkla yoğrulmuş asli cevheri kendini göstermiştir.

 

 

Gençliğinin ilk yıllarından itibaren, tarafının daima Türk Milleti’nden yana olacağına söz vermiş bir Türk Milliyetçisi olarak, dün Ülkü Ocaklarında ve Milliyetçi Hareket Partisinde bize nasip olan görevlerimiz esnasında gösterdiğimiz gayret ve mücadelenin bugün daha fazlasını ortaya koymamız gerektiğini düşüyorum.

 

 

Gün, yalnızca ellerimizi değil, gövdelerimizi ve başlarımızı da taşın altına koyma günüdür.

 

 

Bu düşüncelerle, 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı olarak başvurumu yapacağımı büyük bir gururla sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

 

Bir yaprağın bile Yaradan’ın izni olmadan kıpırdamadığına iman etmiş bir Türk-İslam Ülkücüsü olarak, Yaradan’ın hakkımda hayırlısını nasip etmesini diliyorum.

 

 

Açıklamama son verirken, büyük dava adamı Necmettin Hacıeminoğlu’nun kendime şiar edindiğim şu satırlarını da sizlerle paylaşmak isterim:

 

 

‘’ Kimse bizi zorla veya türlü vaatlerle ülkücü yapmadı. Kendimiz inanarak, isteyerek ve koşarak bu yolu tuttuk. Herkes bizi alkışlamak mecburiyetinde de değildir. Sadece vazifesini yapmış insanların kavuştuğu vicdan huzurundan daha büyük mükafatı olur mu? ’’

 

 

Yarın çocuklarımızın yüzüne bu vicdan rahatlıyla bakabilmekten başka gayemiz yoktur.

 

 

Dua ve desteklerinizi bekliyorum.

 

 

Allah’a emanet olun.

1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi coşkulu bir törenle açıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın’ın katılımıyla gerçekleştirilen tören için yüzlerce kişi Maltepe’de bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’ne akın etti. İl Başkanı Karayalçın, hukuka ve demokrasiye inanan herkesin bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, “En geniş birliktelik en büyük çatıda olur. O yüzden gelin CHP’de birleşelim, gelin 7 Haziran’da AKP iktidarını hep birlikte devirelim” dedi.

 

Açılış törenine;  CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın, İl Başkan Yardımcıları Şerdıl Dara Odabaşı, Semra Engin, Cemal Coşkun, Mehmet Aslan, Ali Fatinoğlu, Mehmet Diribaş, Çağdaş Murat Sabancı, Veli Coşkun, Sait Yılmaz ve Ali Mutlu Köylüoğlu, Anadolu Yakası CHP İlçe Başkanları, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 1.Bölge Milletvekilli aday adayları ile çok sayıda partili katıldı.

 

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’un 3 bölgesinde koordinasyon merkezleri açmayı hedefleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı, 18.03.2015 tarihinde 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’ni açtı. Seçime kadar bölgelerde yapılacak siyasi çalışmaların ana üssü olacak İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi, gerçekleştirilen coşkulu açılış töreniyle Maltepe’de faaliyetlerine başladı.

AKOR2d 1.Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış töreninde konuşan İl Başkanı Murat Karayalçın, “7 Haziran’da İstanbul’da 1. Parti olacağız, olmalıyız. İstanbul’da 1. Parti olalım ki, AKP’yi Türkiye’de devirelim. İstanbul’da 1. Parti olalım ki; bu faşist iktidarı devirelim. AKP karşıtlarının sayısı yandaşlarından daha fazla. Bu yüzden hukuka, demokrasiye ve insan haklarına saygı gösteren herkes bir araya gelmelidir. Bir enerji yaratmalıdır. Seçime 2 ay kala AKP karşıtları daha fazlaysa geniş bir birliktelik için çaba gösterilmelidir. Gelin 7 Haziran’da sandıklara birlikte gidelim, birlikte girelim. En geniş birliktelik en büyük çatıda olur. CHP’de birleşelim, gelin 7 Haziran’da AKP iktidarını hep birlikte devirelim” dedi.

AKOR6a

chp_istanbul_1_bolge1CHP İstanbul 1. Bölge Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Cihat Işık ise açılışa katılan yüzlerce partiliden 1. Bölgede CHP milletvekili sayısının 11’den en az 15’e çıkartılmasının sözünü aldı. Işık’ın “İstanbul 1. Bölgede CHP 1. Parti olacak ve en az 15 milletvekili çıkaracak. Söz mü?” şeklindeki sözlerine yüzlerce kişi hep bir ağızdan “Söz”diye karşılık verdi.

Konuşmalardan sonra Parti’ye katılan Devrimci Sağlık-İş Sendikası isçilerine İl Başkanı Murat Karayalçın tarafından parti rozeti takıldı.

Açılış töreninin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın ve CHP İstanbul 1. Bölge Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Cihat Işık, Seçim Koordinasyon Merkezi’nde İstanbul 1. Bölge Milletvekili aday adaylarıyla toplantı yaptı.  Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden vatandaşlar ise kafeterya bölümünde gerçekleştirilen kokteyle katıldı.